รมว.สุชาติ เตือนนายจ้างเอสเอ็มอีครั้งสุดท้าย ส่งข้อมูลเงินสมทบใน 17 ม.ค.65

รมว.สุชาติ เตือนนายจ้างเอสเอ็มอีครั้งสุดท้าย ส่งข้อมูลเงินสมทบใน 17 ม.ค.65

วันนี้ (12 มกราคม 2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบการปรับเงื่อนไขโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอีตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่เสียสิทธิการรับเงินอุดหนุนในงวดเดือนธันวาคม 2564 เนื่องจากไม่ได้ส่งข้อมูลเงินสมทบฯ ผ่านระบบ e – Service ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ภายในกำหนด มีจำนวนถึง 49,117 ราย ลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 380,574 คน คิดเป็นเงิน (งวดเดือนธันวาคม 2564) จำนวน 1,141,722,000 บาท มีโอกาสได้รับเงินอุดหนุนในเดือนธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม 2565 ในอัตรา 3,000 บาท ต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน

นายสุชาติ กล่าวว่า สำหรับเงื่อนไขที่พิจารณาปรับเปลี่ยน ดังนี้ 1.นายจ้างที่เข้าร่วมโครงการหากเคยนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของ สปส. ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 จนถึงก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2564 จะได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 2 เดือน (ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565) 2.นายจ้างที่เข้าร่วมโครงการแต่มีการนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของ สปส. หลังวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ได้นำส่งข้อมูลฯ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 จึงจะได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 2 เดือน (ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565) หากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง และรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ จะมีสิทธิรับเงินอุดหนุน งวดเดือนธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม 2565

“ขอความร่วมมือ นายจ้าง/สถานประกอบการ ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของ สปส. เมื่อสมัครแล้วจะต้องนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของ สปส.ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เพื่อมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยหากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในกำหนดเวลา จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนโดยไม่มีการผ่อนผันอีก” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า กกจ.นำข้อมูลนายจ้างที่ไม่ได้นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ในงวดเงินสมทบเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 49,117 ราย มาตรวจสอบประวัติการนำส่งข้อมูลเงินสมทบย้อนหลังเป็นเวลา 11 เดือน (งวดเงินสมทบเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2564) พบว่า มีนายจ้างที่เคยนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2564 จำนวน 19,284 ราย เป็นลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 186,046 คน โดยกลุ่มนี้ หากสามารถรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ จะถือว่ามีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน งวดเดือนธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม 2565 ตามเงื่อนไขโครงการฯที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทันที และกรณีนายจ้างที่ไม่เคยมีประวัตินำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 จำนวน 29,833 ราย เป็นลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 194,528 คน หากต้องการรับเงินอุดหนุนเดือนธันวาคมที่เสียสิทธิไป และรับเงินอุดหนุนเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ จะต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของ สปส. และนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของ สปส.ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 ตามเงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon