ภท.ชงร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชงวันนี้ ประชาชนปลูกในบ้านได้ ขีดเส้นให้เสร็จใน 120 วัน

ภท.ชงร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชงวันนี้ ประชาชนปลูกในบ้านได้ ขีดเส้นให้เสร็จใน 120 วัน มติบอร์ด ป.ป.ส.ถอดชื่อพ้นบัญชียาเสพติดให้โทษ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม กรณีความเห็นแตกต่างในประมวลกฎหมายยาเสพติด 2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นว่าประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถปลูกกัญชาได้เนื่องจากยังอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ก่อนจะนำมาสู่การออกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชงและกัญชา พ้นบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ล่าสุดวันที่ 25 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชา กัญชง พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นต้น

โดยในเวลา 14.45 น. นายสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์หลังออกจากห้องประชุมว่า ขณะนี้การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ทั้งนี้ การจะทำให้ประกาศดังกล่าวสมบูรณ์ คงต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวกับพืชกัญชาออกมารองรับ เข้าใจว่าที่ประชุมคงต้องหารือกันเรื่องกฎหมายเพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์ เพราะการมีเพียงประกาศกระทรวง แล้วนำออกมาใช้ จะมีช่องว่างของกฎหมาย เพราะการจะบังคับใช้ต้องมีต้องมีกฎหมายรองรับเหมือนพืชกระท่อม
เมื่อถามย้ำว่าต่อให้ประกาศกระทรวงออกมาแล้วประชาชนทั่วไปก็ยังไม่สามารถปลูกชาได้อย่างเสรีและต้องรอให้มีกฎหมายออกมารองรับใช่หรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น

  • ปลดล็อกพ้นบัญชียาเสพติด

จากนั้นเวลา 15.20 น. นายอนุทินให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส.ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้กัญชา กัญชง พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเสนอมา ร่างดังกล่าวจะมีการระบุชื่อยาเสพติดที่ยังคงอยู่ในประเภท 5 ประกอบด้วย ฝิ่น เห็ดขี้ควาย ส่วนสกัดของกัญชา ที่มีสารทีเอชซีเกิน 0.2% หากจะปลดล็อกส่วนสกัดของกัญชาก็จำเป็นต้องออกข้อกำหนดควบคุมและให้เกิดความมั่นใจว่าจะนำมาใช้ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย อุตสาหกรรม และการใช้ทางสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่ใช่นำไปใช้ทางที่ผิด เช่น การเสพเพื่อให้มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท โดยวันที่ 26 มกราคมนี้ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) จะยื่นร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … ต่อสภา หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจาก ส.ส.ทุกคน โดยจะเร่งให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะมีผลบังคับใช้หลังมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน

จากนี้เลขาธิการ ป.ป.ส.จะนำผลการประชุมทั้งหมดไปประมวลผล เมื่อยืนยันผลกลับมาก็จะมีการถอนกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ถือเป็นเรื่องดี เพราะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะสนับสนุนพืชกัญชง กัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์ การวิจัยและการศึกษา อีกทั้งยังเป็นไปตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้เร่งการนำพืชกัญชามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ส่วนเรื่องของความห่วงใยจากนานาชาติ ก็มีข้ออธิบายอยู่แล้ว เพราะเรานำมาใช้ทางการแพทย์ ดังนั้น ทางกระทรวงการต่างประเทศจะต้องแจ้งไปยังทูตไทยในแต่ละประเทศให้ชี้แจงผู้ที่สงสัยต่อไป การประชุมวันนี้คำนึงถึงประโยชน์ประชาชน และประเทศเป็นหลักทุกหน่วยงานเห็นพ้องต้องกัน

ขอบคุณประชาชนที่ให้การสนับสนุน และจากนี้ไปขอความร่วมมือให้นำไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่าใช้ในทางที่เกิดโทษ ทางกระทรวงสาธารณสุขจะวิจัยและต่อยอดเพื่อใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์สูงสุด นายอนุทินกล่าว

  • สั่งอย.กำหนดแนวทางปลูกให้ชัด

เมื่อถามว่าประชาชนทั่วไปจะสามารถปลูกกัญชาได้เมื่อใด นายอนุทินกล่าวว่า ดีที่สุดต้องทำตามกฎหมาย คือต้องรอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อน จากนี้คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องไปหาแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการใช้กัญชา และไม่ให้เกิดการตีความ รอมาขนาดนี้แล้วและทำจนสำเร็จ จากนี้ต้องไม่มีใครไปตีความอีก ปลดมาขนาดนี้แล้วขอให้รอนิดหนึ่ง ทำตามกฎหมายดีที่สุด เมื่อถามว่าหากกฎหมายมีผลบังคับใช้ คนที่ปลูกกัญชาได้จะเป็นเฉพาะวิสาหกิจชุมชนหรือประชาชนทั่วไปสามารถปลูกได้ด้วย นายอนุทินกล่าวว่า จากนี้ไปจะสามารถปลูกได้ง่ายแล้ว แต่ต้องจดแจ้งก่อน และต้องปลูกตามจำนวนที่กำหนดแล้วไม่นำไปสกัดเพื่อใช้ในทางอุตสาหกรรม หากจะสกัดเป็นน้ำมันต้องขออนุญาต นี่คือกระบวนการควบคุมการใช้กัญชา ถ้าชาวบ้านจะปลูกในบ้านก็จดแจ้งได้เลย ช่วงเวลานี้เป็นช่วงต้องเร่งทำกฎหมายเพื่อคุ้มครองชาวบ้าน ไม่ให้มีคนหัวหมอตีความว่าคนไหนทำผิดหรือไม่ทำผิด และการจดแจ้งในที่นี้คือเรียนมาเพื่อทราบ ไม่ใช่เรียนมาเพื่ออนุมัติ

  • 26ม.ค.เสนอร่างกฎหมาย

เมื่อถามว่ามีความมั่นใจในการควบคุมการใช้กัญชาหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ประชาชนต้องเคารพกฎหมาย ไม่อยากจะบังคับหรือลงโทษตามกฎหมาย แต่หากประชาชนไม่เคารพกฎหมาย ก็ไม่มีทางเลือกเพราะทำมาให้ถึงขนาดนี้แล้ว เนื่องจากประชาชนบอกว่าต้องทำ กัญชามีประโยชน์จึงขอให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากกัญชา ไม่ใช่ใช้โทษจากกัญชา รัฐบาลจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกเรื่องถึงจะประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ได้ เมื่อถามว่ากฎหมายดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในสมัยประชุมนี้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า วันที่ 26 มกราคม จะเสนอร่างกฎหมายต่อสภา โดยตนลงนามไปแล้วเป็นคนแรก ถือว่าทำตามสัญญาแล้ว เมื่อถามว่านโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยผ่านแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก็ทำหมดแล้วนี่มันทะลุซอยแล้ว

เมื่อถามว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ฉบับของ อย.จะต้องยื่นคู่ขนานกับฉบับที่พรรคภูมิใจไทยจะส่งหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ต้อง เพราะไม่ใช่กฎหมายการเงินในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะส่งไปสภาเลย ไม่ต้องผ่านรัฐบาล ไม่ต้องผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ก็จะมีการเอาทั้ง 2 ฉบับ มาปรับร่างโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะของ อย.มีทั้งหมด 50 มาตรา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon