รมว.สุชาติ ลุยพิษณุโลกปั้นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ เผยนำร่อง 6 จว. ก่อนขยายฝึกทั่ว ปท.

รมว.สุชาติ ลุยพิษณุโลกปั้นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ เผยนำร่อง 6 จว. ก่อนขยายฝึกทั่ว ปท.

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นายสุชาติ  ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร ณ บริษัท รักษ์เกษตรสมดุล จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.พิษณุโลก เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายสุชาติ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบาย พัฒนา และยกระดับทักษะแรงงานนอกระบบ ให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) โดยให้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านช่างและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลิตภาพ และเชื่อมโยงตลาด ต่อยอดการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้และเศรษฐกิจชุมชน

นายสุชาติ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ กพร. ดำเนินการ พัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือให้แก่แรงงานนอกระบบ แรงงานคืนถิ่น และ แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ในโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการเกษตร เป็นการบูรณาการและต่อยอดความรู้ทักษะด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การติดตั้งอุปกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์หาข้อสรุป ออกแบบคำสั่งและใช้ในการตัดสินใจ ตามหลักการและทฤษฎีทางการเกษตร เพื่อให้กระบวนการผลิตเหมาะสม ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการขยายผลสู่การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาใหม่ในอนาคต ฝึกนำร่องโดยหน่วยงานในสังกัดของ กพร. ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น พิษณุโลก สตูล ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และบุรีรัมย์

“ในอนาคตแรงงานเกษตรจะพัฒนาเป็นแรงงานคุณภาพ ช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้อยู่รอดได้ อย่างยั่งยืนรวมถึงแรงงานคืนถิ่นสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ ซึ่งฟาร์มเกษตรสมัยนี้สามารถพัฒนาต่อเติมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มรายได้และมีเงินหมุนเวียนในชุมชนได้อีกทางหนึ่งและจะต่อยอดไปยังภาพรวมของประเทศต่อไป” นายสุชาติ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon