รองเลขาธิการนายกฯ ผนึกกำลังทีมไทยแลนด์ เร่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์ มุ่งขึ้นเทียร์ 2

รองเลขาธิการนายกฯ ผนึกกำลังทีมไทยแลนด์ เร่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์ มุ่งขึ้นเทียร์ 2

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) การคัดแยกผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมี พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เข้าร่วม โอกาสนี้ นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน ร่วมบรรยายในหัวข้อ นโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความมุ่งมั่นต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และผลักดันให้ประเทศไทยกลับขึ้นสู่สถานะ เทียร์ 2 ในการจัดลำดับตามรายงานสถานการณ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ (TIP Report) ให้ได้ในปี 2565 ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่

“ท่านได้มอบหมายให้ผมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทย – สหรัฐอเมริกา (ฝ่ายไทย) เร่งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในปี 2564 กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐ ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 (TIP Report 2021) โดยประเทศไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ ใน Tier 2 Watch list ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการยกระดับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย” พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ สหรัฐได้เผยแพร่รายงานการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กลางปี ประจำปี 2022 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยได้กล่าวถึงพัฒนาการที่สำคัญ ในเรื่องการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้ที่พักพิงและบริการแก่บุคคลที่อาจเป็นผู้เสียหายก่อนการคัดแยก การแก้ไขกฎกระทรวงแรงงานซึ่งกำหนดให้นายจ้างทำสัญญาจ้างในภาษาที่ลูกจ้างเข้าใจ และการยกระดับศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกอง และข้อท้าทายที่รัฐบาลไทยต้องเร่งดำเนินการในเรื่อง การจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามมาตรา 6/1 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติ และให้เร่งการดำเนินการตามข้อเสนอแนะใน TIP Report ของสหรัฐ เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยกลับขึ้นสู่ สถานะ Tier 2 ในปี 2565 อาทิ การยกระดับฝ่ายศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ขึ้นเป็นสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานถาวรเทียบเท่ากอง การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การออกกฎกระทรวงแรงงานให้ใช้สัญญาจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 4 ภาษา การจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ดอนเมือง)

“และในวันนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน และนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน
ได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ซึ่งเป็นการจัดทำขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงาน ซึ่งการมีขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ (SOP) จะเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถคัดแยกผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และส่งต่อคดีที่อาจเกิดขึ้นไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับมาตรฐานขั้นต่ำในกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 2000 (TVPA) ของสหรัฐ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในรายงานการค้ามนุษย์เพื่อมุ่งสู่ระดับ Tier 2″ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon