หมอพร้อม รับรางวัลไลน์ ไทยแลนด์ อะวอร์ดส 2021 บริการข้อมูลสุขภาพคนไทย 14.5 ล้านคน

หมอพร้อม รับรางวัลไลน์ ไทยแลนด์ อะวอร์ดส 2021 บริการข้อมูลสุขภาพคนไทย 14.5 ล้านคน

วันนี้ (29 มีนาคม 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.รับมอบรางวัลไลน์ ไทยแลนด์ อะวอร์ดส 2021 (Line Thailand Awards 2021) “Best Govtech for Thais” จาก บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) และ นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัด สธ. ร่วมแสดงความยินดี

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า สธ.ในฐานะเจ้าของ Line Official Account หมอพร้อม ได้ร่วมกับบริษัท เยลโล่ ไอเดีย จำกัด, บริษัท ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย, บริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด, บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาระบบ “LINE Official Account หมอพร้อม” จากแพลตฟอร์มเดิมคือ LINE Official Account “MOPH Connect” เพื่อรองรับการบริหารจัดการวัคซีนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเปิดให้ประชาชนใช้งานในการจองคิวฉีดวัคซีน, รายงานและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน และออกใบรับรองการฉีดวัคซีน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และมีการพัฒนาบริการอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การแสดงเอกสารรับรองเกี่ยวกับโควิด-19 ทั้ง Digital Health Pass และ EU DCC, การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล, Chatbot ตอบคำถามเรื่องวัคซีนและสุขภาพ, ระบบแจ้งเตือนจากโรงพยาบาล, เผยแพร่สื่ออินโฟกราฟฟิกให้ความรู้สุขภาพ ซึ่งการส่งผ่าน LINE แต่ละครั้ง จะมีผู้อ่านเฉลี่ยร้อยละ 60 หรือเท่ากับเข้าถึงประชาชนกว่า 8 ล้านคนทันที

“ปัจจุบันมีผู้ใช้งานรวมกว่า 14.5 ล้านคน นับเป็นหน่วยงานราชการรายแรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

ด้าน น.ส.ศรีสุภาคย์ อารีวณิชกุล Corporate Business Director บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รางวัล LINE Thailand Awards เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบให้กับตราสินค้าหรือองค์กรต่างๆ ที่สร้างผลงานและความสำเร็จผ่านแพลตฟอร์มของ LINE Application เพื่อใช้ทำการตลาดและสื่อสารกับลูกค้า และได้พิจารณามอบรางวัล Best Govtech for Thais ให้กับ สธ. จากการที่ LINE Official Account “หมอพร้อม” มีการสื่อสารด้านสุขภาพกับประชาชนอย่างกว้างขวาง ทำประโยชน์ให้กับคนไทยทั้งประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon