ก.แรงงานเร่งมือ เพิ่มทักษะนวดไทยเสริมท่องเที่ยวเมืองเพชร ตั้งเป้าปี’65 กว่า 2,000 คน

ก.แรงงานเร่งมือ เพิ่มทักษะนวดไทยเสริมท่องเที่ยวเมืองเพชร ตั้งเป้าปี’65 กว่า 2,000 คน

วันนี้ (20 เมษายน 2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ให้แก่แรงงานที่ประกอบอาชีพนวดไทยในพื้นที่ จ.เพชรบุรี จำนวน 20 คน ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) น.ส.อาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.เพชรบุรี เข้าร่วม

นางธิวัลรัตน์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีดังกล่าวว่าโครงการดังกล่าว เพื่อรองรับการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน และการส่งเสริมให้ประเทศเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล

“รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำ และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ให้เป็นแรงงานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Thailand Wellness Sandbox) โดยเฉพาะพื้นที่การท่องเที่ยวอย่าง อ.ชะอำ หัวหินซึ่งเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ของไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานเป็นการเร่งด่วน” นางธิวัลรัตน์ กล่าว

ด้าน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดี กพร. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด กพร. ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมการนวดแผนไทย ซึ่งมีหลายหลักสูตร เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ เทคนิคการนวด การนวดน้ำมันหอมระเหย การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ การนวดอโรมา การนวดหน้าเพื่อความงาม เป็นต้น ซึ่งปี 2564 ดำเนินการฝึกอบรมแล้ว จำนวน 1,347 คน และในปี 2565 มีเป้าหมาย จำนวน 2,000 คน

“วันนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม จำนวน 24 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานที่ประกอบอาชีพนวดไทยในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2565 โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ให้มีความเข้าใจในวิธีการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ ข้อห้าม ข้อควรระวังต่างๆ เกี่ยวกับการนวดเพื่อปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย” นายประทีป กล่าวและว่า สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon