ก.แรงงาน มอบโล่เชิดชูองค์กรเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 แห่ง

ก.แรงงาน มอบโล่เชิดชูองค์กรเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 แห่ง

วันนี้ (22 เมษายน) ที่กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในงานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 31 แห่ง เพื่อเชิดชูเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีส่วนสนับสนุนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ให้ดำเนินการตามภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ นายสุชาติได้มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุชาติกล่าวว่า ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง กพร.ได้ใช้แนวทางประชารัฐสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อดำเนินการตามนโยบายกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสุชาติกล่าวว่า สำหรับการมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอขอบคุณเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 31 แห่ง ได้แก่ (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2) สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (3) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (4) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (5) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (6) มูลนิธิเอสซีจี (7) มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน (8) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (9) บริษัท เค คอนซัลติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (10) บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(11) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (12) บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (13) บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด (14) บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (15) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (16) บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (17) บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) (18) บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด (19) บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด (20) บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด

(21) บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด (22) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (23) บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (24) บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด (25) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (26) บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (27) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (28) บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด (29) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (30) บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ (31) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหลายด้าน อาทิ งบประมาณ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การฝึก สถานที่ วิทยากร รวมมูลค่ากว่า 21 ล้านบาท สามารถจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ช่างฝีมือ ช่างชุมชน พนักงานในสถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป ได้จำนวน 2,959 คน รวมถึงใช้ในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติได้อีกด้วย ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในการผลิตกำลังแรงงานป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง ยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบริการและท่องเที่ยว ซึ่งดำเนินการได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิด-19

“โล่เกียรติคุณที่มอบให้แก่เครือข่ายทั้ง 31 แห่งในวันนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติแล้ว ยังเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพการบริการให้ตรงใจผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคแรงงานและเศรษฐกิจของประเทศ และพี่น้องแรงงานยังรักษางาน รักษารายได้อย่างมั่นคงภายใต้สถานการณ์โควิด-19” นายสุชาติกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon