ปี’65 คนไทยป่วยมาลาเรียแล้ว 731 ราย ใน 5 จว. สธ.ตั้งเป้าอีก 2 ปี ปลอดเชื้อ

ปี’65 คนไทยป่วยมาลาเรียแล้ว 731 ราย ใน 5 จว. สธ.ตั้งเป้าอีก 2 ปี ปลอดเชื้อ

วันนี้ (24 เมษายน) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า วันที่ 25 เมษายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันมาลาเรียโลก โดยปีนี้มีคำขวัญ คือ Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives หรือ “นวัตกรรมก้าวไกล หยุดไข้มาลาเรีย” ซึ่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายให้ปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567

นพ.โอภาสกล่าวว่า ความสำเร็จของการกำจัดโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทยนั้น สธ. โดยกรมควบคุมโรค ได้จัดทำยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย ระหว่างปี 2560-2569 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2560 มีการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตรวจวินิจฉัยการรักษาและการป้องกันควบคุมยุงพาหะมาประยุกต์ใช้ พบว่าประสบความเสร็จเป็นอย่างมาก โดยตั้งแต่ปี 2560-2564 จำนวนผู้ป่วยลดลงถึงร้อยละ 72 และตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียจำนวน 731 ราย โดยเป็นผู้ป่วยมาลาเรียชนิดรุนแรง (ฟัลซิปารัม) เพียง 17 ราย ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และได้ตั้งเป้าหมายกำจัดเชื้อมาลาเรียชนิดรุนแรงให้หมดจากประเทศไทยภายในปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก

“การดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย สธ.ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม เน้นการควบคุมโรค และตรวจหาเชื้อในกลุ่มทหาร กระทรวงมหาดไทย (มท.) เน้นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เน้นการให้ความรู้ในเด็กนักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันตนเอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันตนเอง และค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่แพร่เชื้อ” นพ.โอภาสกล่าว

ด้าน พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กล่าวเสริมว่า ในวันที่ 25 เมษายนนี้ กรมควบคุมโรคได้จัดกิจกรรมวันมาลาเรียโลกในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook LIVE Fanpage) กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข สามารถรับชมวีดิทัศน์ “เปิดกิจกรรมรณรงค์วันมาลาเรียโลก” โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และชมวีดิทัศน์ “การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย” นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา “นวัตกรรมก้าวไกล หยุดไข้มาราเลีย” รวมทั้งการตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันมาลาเรียโลกตามช่องทางวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Advertisement

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image