สธ.เปิดสูตรวัคซีนกลุ่ม 5-17 ปี เร่งบูสต์เข็ม 3 ก่อนเปิดเทอมทั่วประเทศ

สธ.เปิดสูตรวัคซีนกลุ่ม 5-17 ปี เร่งบูสต์เข็ม 3 ก่อนเปิดเทอมทั่วประเทศ

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2565) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ว่า มติการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 451 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เห็นชอบ 1.มอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประสานหารือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการดำเนินการสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน 2.มอบ สสจ./กรุงเทพมหานคร (กทม.) กำกับติดตามการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางของ สธ. 3.เห็นชอบแผนเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-17 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

นพ.โอภาส กล่าวว่า ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี เป้าหมาย 4.7 ล้านคน จากฐานข้อมูล MOPH IC รายงาน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 3.6 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 77.2 เข็มที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 75.5 ฉีดเข็มที่ 3 จำนวน 2.4 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 5.2

ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี คือ 1.การเข้ารับบริการ เลือกได้ตามความสมัครใจ ผ่านระบบสถานพยาบาล ฉีดทั้งขนาดเต็มและครึ่งโดส ขณะที่ ผ่านระบบสถานศึกษา ฉีดขนาดครึ่งโดส 2.การฉีดผ่านระบบสถานศึกษา ข้อมูลจากศึกษาธิการจังหวัดประสานไปที่ สสจ. ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 มีนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ประสงค์ต้องการรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นขนาดครึ่งโดส จำนวน 1.75 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 50 (โดยเปรียบเทียบกับผลการฉีดเข็มที่ 2 จากระบบ MOPH IC) 3.การจัดสรรวัคซีน กรมควบคุมโรคจะจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ ฝาม่วงสำหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

“ส่วนผลการฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-11 ปี จำนวนเป้าหมาย 5.1 ล้านคน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 2.7 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 53.3 และเข็มที่ 2 จำนวน 6.7 แสนคน คิดเป็น ร้อยละ 13.1 แผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-11 ปี อยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 สูตรไฟเซอร์ 2 เข็ม โดยกรมควบคุมโรคได้ทำการสำรวจข้อมูลในเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ประสงค์รับวัคซีนเพิ่มเติม ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 ดังนี้ 1.วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 เก็บตก จำนวน 1.1 แสนคน 2.วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับการฉีดเป็นเข็มที่ 2 สูตรไขว้ซิโนแวค ไฟเซอร์ จำนวน 1.6 แสนคน กรมควบคุมโรคได้ทยอยจัดส่งวัคซีนให้กับทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีกำหนดนัดฉีดและที่แสดงความประสงค์เพิ่มเติมในทุกสัปดาห์” นพ.โอภาส กล่าว

Advertisement

อย่างไรก็ตาม นพ.โอภาส กล่าวว่า สูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็ก ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน คือ อายุ 5-6 ปี เข็มที่ 1 ไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน 8 สัปดาห์ เข็มที่ 3 ยังไม่มีกำหนด, อายุ 6-11 ปี เข็มที่ 1 ไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน 8 สัปดาห์ เข็มที่ 3 ยังไม่มีกำหนด ส่วนเข็มที่ 1 ซิโนแวค เข็มที่ 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4 สัปดาห์ ยังไม่มีกำหนด, อายุ 12-17 ปี เข็มที่ 1 ไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เข็มที่ 3 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4-6 เดือน เต็มโดส/ครึ่งโดส ส่วนเข็มที่ 1 ซิโนแวค เข็มที่ 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4 สัปดาห์ เข็มที่ 3 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4-6 เดือน เต็มโดส และ อายุ 6-17 ปี เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ เข็มที่ 3 ไฟเซอร์ เต็มโดส ตามช่วงอายุ ห่างกัน 4 สัปดาห์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image