กทม.เปิดคลินิกดูแลผู้ป่วยลองโควิดใน รพ. 9 แห่ง เริ่ม 9 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

กทม.เปิดคลินิกดูแลผู้ป่วยลองโควิดใน รพ. 9 แห่ง เริ่ม 9 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.โดยสำนักการแพทย์ เตรียมเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิด (Long COVID) โดยดำเนินการตามแนวทางของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่พ้นระยะเฉียบพลัน และยังคงมีอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย ครอบคลุมการให้คำปรึกษา การตรวจประเมิน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจพิเศษ การวินิจฉัย การดูแลรักษา ติดตามอาการ และการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (กรณีจำเป็น) ในรูปแบบการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก (Onsite และ Online Telemedicine) โดยเปิดคลินิก 1 วันต่อสัปดาห์ เริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

นายขจิตกล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกลองโควิด จะต้องเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายป่วยมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป การให้บริการจะเน้นไปทางติดตามอาการที่เกิดหลังจากหายป่วยโควิด-19 โดยผู้ป่วยสามารถรับบริการผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการที่คลินิกปกติ และแพทย์วินิจฉัยอาการที่เข้าได้กับลองโควิด และส่งผู้ป่วยไปที่คลินิกดังกล่าว

และ 2.ผู้ป่วยที่สงสัยอาการตนเองและเข้ารับบริการที่คลินิกลองโควิดโดยตรง รูปแบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) จัดให้มีการบริการคัดกรอง พบแพทย์ในจุดเดียว กรณีที่ต้องมีการปรึกษาจิตแพทย์ จะให้มีการทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิตก่อนเข้าพบแพทย์

“ทั้งนี้ การรักษาพยาบาลเป็นไปตามสิทธิของผู้ป่วย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิกลองโควิดจะแบ่งเป็น 1.บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกลองโควิด ประกอบด้วย แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ สหวิชาชีพอื่นๆ เช่น นักกายภาพบำบัด เป็นต้น 2.กรณีที่จำเป็นต้องได้รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ประกอบด้วย อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ อายุรแพทย์ระบบประสาท จิตแพทย์ เป็นต้น” นายขจิตกล่าว

ปลัด กทม.กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายป่วยมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาล (รพ.) สังกัดสำนักการแพทย์ กทม.ทั้ง 9 แห่ง ดังนี้ 1.รพ.กลาง ณ คลินิกประกันสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. 2.รพ.ตากสิน ณ ARI Clinic ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. 3.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ณ คลินิกอายุรกรรม ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. 4.รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ ณ คลินิกอายุรกรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. 5.รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ ณ คลินิกอายุรกรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. 6.รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ณ คลินิกอายุรกรรม ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น. 7.รพ.ราชพิพัฒน์ ณ ARI Clinic ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. 8.รพ.สิรินธร ณ คลินิกวัณโรค ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น. และ 9.รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ณ คลินิกผู้ป่วยนอก ทุกวันพุธ 13.00-16.00 น.

“สามารถนัดหมายรับบริการผ่าน BFC ของ รพ.ทั้ง 9 แห่ง และขยายช่องทางให้บริการตรวจรักษาผ่านระบบ เทเลเมดิซีน (telemedicine) ในแอพพลิเคชั่น หมอ กทม. เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านการเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิ” นายขจิตกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon