ผุดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรับอัตราค่าจ้าง 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา

ผุดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรับอัตราค่าจ้าง 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนั้น เป็นการสะท้อนว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดทำขึ้นโดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา กำหนดแผนมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และพัฒนาขีดความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน

นายสุชาติกล่าวว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะใช้วัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพสาขาต่างๆ โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ผ่านเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกต้อง ผลงานสำเร็จในเวลาที่กำหนด และยังเป็นการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบฯ ในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงาน นอกจากนี้นายจ้างสามารถประกอบพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นอีกด้วย

นายสุชาติกล่าวต่อไปว่า การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแต่ละสาขานั้น เกิดจากปัจจัยหลายประการ อาทิ เป็นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ เป็นสาขาที่ต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรืออาจเกิดจากมีข้อพิพาทเรื่องอัตราค่าจ้าง รวมถึงเป็นสาขาที่กำลังแรงงานที่มีอยู่ในสาขาอาชีพนั้นควรจะพัฒนาทักษะฝีมืออยู่เสมอ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังแรงงานได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น จึงได้มอบหมายให้ กพร.จัดเตรียมความพร้อมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จัดตั้งในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

“ปัจจุบันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ประกาศแล้วรวมทั้งสิ้น 112 สาขา มีผลบังคับใช้แล้ว 96 สาขา และประกาศเพิ่มเติมล่าสุดอีก 16 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง เช่น ช่างติดตั้งยิปซั่ม ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ช่างสีอาคาร ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา และสาขาการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น บางสาขาอาชีพเป็นสาขาที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง เช่น ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) เป็นต้น” นายสุชาติกล่าว

ด้าน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดี กพร.กล่าวว่า ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ โดยศูนย์ทดสอบเหล่านี้ มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ และเมื่อผ่านการทดสอบแล้วสามารถนำใบรับรองไปใช้ในการปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ทั้งนี้ ต้องเป็นสาขาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 0-2245-4837 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon