สปสช.ขอหน่วยบริการทั่ว ปท. ชวน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!

สปสช.ขอหน่วยบริการทั่ว ปท. ชวน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงตามเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2565 ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) 2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 6.โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) และ 7.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


“ทั้งนี้ ในแต่ละปีบอร์ด สปสช.ได้อนุมัติการจัดซื้อวัคซีนเพื่อดูแลทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยงข้างต้นนี้ โดยปีนี้กำหนดเป้าหมายบริการทั้งสิ้น 4.2 ล้านโดส สำหรับการดำเนินการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการนั้น นอกจากบริการส่งข้อความสั้น (SMS) และข้อความผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อเตือนไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้เข้ารับบริการแล้ว หน่วยบริการในระบบบัตรทองทั่วประเทศยังได้ร่วมมือเป็นกลไกหลัก เพื่อให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยของหน่วยบริการเอง โดยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นี้เป็นบริการเสริมเพิ่มเติมที่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง แต่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและเสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้” นพ.จเด็จกล่าว

นพ.จเด็จกล่าวว่า ในปีนี้เช่นเดียวกัน สปสช.จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยบริการในระบบบัตรทองทั่วประเทศ ทั้งในพื้นที่เขต กทม.และต่างจังหวัด ในการสำรวจจำนวนผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยบริการท่านเอง และให้ข้อมูลกับผู้ป่วยถึงความจำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับนัดหมายการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้ เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดสิทธิประโยชน์วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นี้

“แม้ว่า สปสช.จะส่งข้อความเตือนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยงแล้ว แต่อาจไม่ทั่วถึงเพียงพอ ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่กระจายรับบริการในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น ดังนั้นขอความร่วมมือหน่วยบริการในระบบบัตรทองให้ช่วยกันดูแลเพื่อให้ผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ป่วยของหน่วยบริการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นี้” นพ.จเด็จกล่าว

เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า ขณะนี้ สปสช.อยู่ในช่วงของการเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มเสี่ยง กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเข้าสู่ช่วงระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยมีหน่วยบริการหลายแห่งได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ได้ให้บริการฉีดวัคซีนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงแล้ว 515,564 ราย โดย 5 อันดับแรกของหน่วยบริการที่ให้บริการฉีดวัคซีนมากที่สุด คือ โรงพยาบาล (รพ.) สมุทรปราการ 6,523 ราย รพ.ศิริราช 4,375 ราย รพ.อุดรธานี 4,230 ราย รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี 4,219 ราย และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี 4,120 ราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช.1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช.ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon