รมว.สุชาติ ร่วมคณะนายกฯ เยี่ยมแรงงานนอกระบบ สร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสกลนคร

รมว.สุชาติ ร่วมคณะนายกฯ เยี่ยมแรงงานนอกระบบ สร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสกลนคร

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สกลนคร โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม มี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้ นายสุชาติได้นำนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สกลนคร ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักคำภู กลุ่มงานหัตถกรรมตำบลค้อเขียว กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมด้วยการใช้พืชสีคราม และโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ นายกฯได้พบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบและให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายด้านแรงงานของ จ.สกลนคร ที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

Advertisement

จากนั้น นายกฯและคณะ ยังได้พบกับญาติและลูกสาวของ น.ส.ศุภรัตน์ งันลาโสม สาวไทยที่ประสบอุบัติเหตุพลัดลงมาจากตึกเสียชีวิตที่เมืองเบลล่า ประเทศโอมาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา และรัฐบาล กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานความช่วยเหลือ ในวันนี้ญาติและลูกสาวจึงได้เดินทางมาขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะที่ได้ช่วยเหลือนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลตามความประสงค์ของญาติที่ จ.สกลนคร ได้สำเร็จ

นายสุชาติกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่และพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ เนื่องจากเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้เสนอ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. … เพื่อดูแลพี่น้องแรงงานนอกระบบ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติหลักการแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานนอกระบบให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันทางสังคม และรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรได้

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image