ทวิดา นำทีมหลักสี่ปลูกต้นทองอุไรบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง

ทวิดา นำทีมหลักสี่ปลูกต้นทองอุไรบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง

วันนี้ (19 มิถุนายน 2565) น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขต ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 50 ต้น บริเวณที่ว่างสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ และจะปลูกต้นไม้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ตามนโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” เพื่อบรรลุเป้าหมายต้นไม้ล้านต้นทั่วกรุงเทพฯ ภายใน 4 ปี เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างร่มเงา กรองฝุ่นและมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

สำหรับนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง เป็น 1 ในนโยบาย 216 ข้อ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งมิติสิ่งแวดล้อมดีและสุขภาพดี เพราะต้นไม้มีประโยชน์ในการลดและดูดซับมลพิษ ทั้งมลพิษขนาดเล็ก (PM 2.5) หรือก๊าซพิษต่างๆ อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการเพิ่มร่มเงา เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เดินสัญจรได้อีกด้วย โดยแนวคิดการดำเนินการของนโยบายนี้ แบ่งออกเป็น

1.ปลูกเพื่อลดฝุ่นและมลพิษ เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการดักจับมลพิษและฝุ่นละออง

2.ปลูกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต เพื่อสร้างร่มเงาในที่กลางแจ้ง เช่น พื้นที่บริเวณการเชื่อมต่อทางสัญจร พื้นที่ทางเท้า และพื้นที่การค้า

3.ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศเมือง โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดิน สภาพอากาศ และให้การปลูกในพื้นที่หนึ่งๆ เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศเมือง และลดโอกาสการเกิดโรคระบาดในพืช

4.ปลูกให้ชุมชนมีรายได้ สนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมใน กทม. เพาะกล้าไม้โดย กทม. เป็นผู้รับซื้อ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

5.ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ “คนและต้นไม้เติบโตไปพร้อมกับเมือง” โดยกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ทุกวันอาทิตย์ เพื่อให้วันอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้กรุงเทพฯ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon