อนามัยโพล ชี้นักเรียนจับกลุ่มคุยไม่สวมหน้ากากถึง 60% หวั่นเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด

อนามัยโพล ชี้นักเรียนจับกลุ่มคุยไม่สวมหน้ากากถึง 60% หวั่นเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2565) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ยังคงพบการติดเชื้อในสถานศึกษา ซึ่งจากผลสำรวจอนามัยโพล “ความกังวลจากสถานการณ์โควิด-19 ในสถานศึกษา” ข้อมูลสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 18 กรกฎาคม 2565 พบว่า จากสถานการณ์ที่พบการติดเชื้อในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น ผู้ตอบมีความกังวล ร้อยละ 76.2 เมื่อถามถึงเหตุผลที่กังวลมากที่สุด พบว่า กังวลว่าเด็กอาจติดเชื้อ และนำมาติดในครอบครัวได้ ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือ กลัวเด็กมีอาการรุนแรง หากติดเชื้อ ร้อยละ 55 และหากเป็นบุตรหลานตนเองติดเชื้อ อาจกระทบต่องาน รายได้ และการดูแลรักษา ร้อยละ 41.5

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลอนามัยโพลได้สอบถามถึงการพบเห็นเหตุการณ์ ที่เป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบพบเห็นนักเรียนจับกลุ่มคุยกัน หรือเล่นกันโดยไม่สวมหน้ากาก ร้อยละ 60 รองลงมาคือ พบเห็นนักเรียนทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ใกล้ชิดกันโดยไม่สวมหน้ากาก ร้อยละ 45 และพบเห็นนักเรียนกินอาหาร ใช้อุปกรณ์ แก้วน้ำร่วมกัน ร้อยละ 30.6

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับความเห็นด้านสถานศึกษาควรมีมาตรการอย่างไร หากมีการติดเชื้อในสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบอยากให้ปิดเฉพาะห้องที่พบการติดเชื้อ ทำความสะอาด และเปิดเรียน On-Site ตามปกติ ร้อยละ 48.3 รองลงมา คือ ตรวจ ATK ครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน ร้อยละ 41 และโรงเรียนเตรียมการรับมือการติดเชื้อโควิด-19 โดยปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 40.7 ตามลำดับ

“ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดมาตรการ 6-6-7 ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด ทำความสะอาด 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ได้แก่ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก สำรวจตรวจสอบ กักกันตนเอง และ 7 มาตรการเข้ม ได้แก่ 1.ประเมิน Thai Stop COVID Plus (TSC+) โดยมีการรายงานผลผ่าน MOE COVID 2.ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble) 3.จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ 4.อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 5.แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม (School Isolation) 6.ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้าน ไปโรงเรียน (Seal Route) และ 7.School Pass สำหรับนักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image