10 ปี ไทยจมน้ำตายกว่า 3.5 หมื่นราย เฉลี่ยวันละ 10 คน สธ.รณรงค์ป้องกัน-หนุนท่องเที่ยว

10 ปี ไทยจมน้ำตายกว่า 3.5 หมื่นราย เฉลี่ยวันละ 10 คน สธ.รณรงค์ป้องกัน-หนุนท่องเที่ยว

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการแถลงข่าวและมอบนโยบายวันป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day) ปี 2565 “ก้าวผ่านโควิด ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ปลอดภัยและไม่จมน้ำ” ในประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ตามมติของสหประชาชาติ และการจัดกิจกรรมวันป้องกันการจมน้ำโลกของประเทศไทย โดยมี นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่าย เข้าร่วม

นพ.โสภณ กล่าวว่า สมัชชาสหประชาชาติ (UN General Assembly) ได้กำหนดให้วันที่ 25 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันป้องกันการจมน้ำโลก เพื่อให้ประชาชนและทุกภาค ส่วนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาการจมน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของทั่วโลก ภายใต้แนวคิด “Anyone can drown no one should” หรือ “จมน้ำง่ายกว่าที่คิด หนึ่งชีวิตไม่ควรสูญเสีย” ซึ่งจากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่าการจมน้ำเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปีละ 145,739 คน สำหรับประเทศไทย จากข้อมูลมรณบัตรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2564) พบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 35,915 คน เฉลี่ยปีละ 3,592 คน หรือวันละ 10 คน โดยจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 7,374 คน

Advertisement

“ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มรูปแบบ  สธ.จึงร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริม ดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทั้งทางน้ำและทางทะเล กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมป้องกันการจมน้ำที่ถูกต้อง เช่น การใช้เสื้อชูชีพ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนหรือขณะทำกิจกรรมทางน้ำ ภายใต้แนวคิด “Health for Wealth” ใช้สุขภาพสร้างความเข้มแข็งประเทศ คือ
เมื่อประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจไทยจะกลับมาเข้มแข็งและประเทศไทยจะแข็งแรง ซึ่งประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติและองค์การอนามัยโลกให้เป็นต้นแบบการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ล่าสุดเดือนมิถุนายน 2565 ไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศที่นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมวันป้องกันการจมน้ำโลกให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางดำเนินงานในประเทศตน และเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นแกนหลักในการร่วมผลักดันให้เกิดมติสหประชาชาติ (UN Resolution) เรื่อง “Global Drowning Prevention” อีกด้วย” นพ.โสภณ กล่าว

ด้าน นพ.ปรีชา กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมควบคุมได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2549 ทำให้การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กลดลงจากเดิมมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตปีละ 1,500 คน ล่าสุดในปี 2564 เหลือ 658 คน และได้กำหนดเป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำลงร้อยละ 50 ภายในปี 2580 ซึ่งคนไทยทุกคนรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ไม่ควรเสียชีวิตจากการจมน้ำ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการเปิดตัวเครือข่ายเยาวชนก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Youth Merit Makers for drowning prevention: YMMDP) โดยรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศและทั่วโลกเข้ามาร่วมดำเนินงานป้องกันการจมน้ำอีกด้วย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด ภายใต้หัวข้อ “ปักหมุด เที่ยวไทย ปลอดภัย ไม่จมน้ำ” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันการจมน้ำ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/dip

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image