ศิริราชผนึก 3 กระทรวง 13 เขตสุขภาพ จัด “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

ศิริราชผนึก 3 กระทรวง 13 เขตสุขภาพ จัด “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8

วันนี้ (25 ก.ค. 65) เวลา 13.30 น. ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.อุดม อัศวุฒมางกูร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา ผู้แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม และผู้ให้การสนับสนุน เข้าร่วมณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช

ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวยังมีการเสวนาพูดคุยในมุมมองต่างๆ โดย ตูน บอดี้สแลม – อาทิวราห์ คงมาลัย ผู้ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง อ๊อฟ – พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง  ผู้เคยป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เกรท – วรินทร ปัญหกาญจน์ การดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ นง – ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย การนำสนามเครือข่ายสนาม Park Run Thailand มาร่วมในโครงการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ โอกาสเดียวกันมูลนิธิไทยคมมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการฯ ครั้งนี้

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ และสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค จัดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองกับประชาชนทั้งประเทศ ได้ทราบถึงวิธีการป้องกัน และการเข้าถึงการรักษา ในโครงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยนวัตกรรมในการรักษาด้วยรถโมบายสโตรคยูนิต ที่ทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ได้กระจายการให้บริการไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต

Advertisement

“โดยมี Theme การจัดงาน คือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” มี 2 ความหมาย ความหมายแรก คือ “การป้องกันและปฏิบัติตามแนวทางในการมีสุขภาพดี” จนทำให้คนไข้หรือประชาชนไม่เกิดโรคหรือเกิดน้อยที่สุด ส่วนความหมายที่สอง คือ กรณีที่คนไข้หรือประชาชนโชคร้ายเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคนั้นเกิดเป็นซ้ำ  จึงต้องการนำพาหรือดึงคนไข้ที่มีความลำบากทางกายจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติที่สุด และก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ ความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ คือ “การร่วมมือกันจัดกิจกรรม” เป็นการรวมพลังกันของเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตทั่วประเทศไทย อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนประมาณ 30 หน่วยงาน จาก 3 กระทรวงหลักของประเทศไทย ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและภาคีเครือข่ายต่างๆ” ศ.นพ.ประสิทธิ กล่าว

ด้าน รศ.นพ.วิศิษฎ์ กล่าวว่า ปีนี้เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 เป็นการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ (Celebration event) มีการจัดทำนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ (2) กิจกรรมการออกกำลังกายทั่วประเทศ (Prevention event) จัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นในท้องที่ต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ และ (3) กิจกรรมการให้ความรู้ทั่วประเทศ (Education event) การจัด Stroke exhibition & Presentation เป็นการให้ความรู้การป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองผ่านนิทรรศการและสื่อประเภทต่าง ๆ โดยมีการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ รางวัลชนะเลิศเฉลิมพระเกียรติ – ออกกำลังกาย และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี คือ รางวัลชนะเลิศด้านเฉลิมพระเกียรติ – ให้ความรู้ อีกทั้งยังมีรางวัลโล่เกียรติยศจาก 3 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับการจัดกิจกรรมใหญ่ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศไทย โดย กรุงเทพมหานคร จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 03.00 – 07.00 น. มีทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ

1) เดิน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ราคา 300 บาทต่อคน

2) วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ราคา 300 บาทต่อคน

3) ปั่นจักรยายน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ราคา 300 บาทต่อคน

4) วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ราคา 550 บาทต่อคน พร้อมทั้งได้รับเสื้อ Finisher

พร้อมการชิงรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับผู้ชนะ Over all แบ่งเป็น ชาย หญิง อันดับ 1, 2 และ 3 จำนวน 6 รางวัล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/walkrunbikefighting , https://www.facebook.com/sirirajstrokecenter https://www.sirirajstrokecenter.org/ และ Website: race.thai.run ( http://race.thai.run/wrb8Bangkok ) โดยรายได้จะนำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและกองทุนโรคหลอดเลือดสมองระดับเขตสุขภาพหรือระดับจังหวัด ทั้งนี้จะมีพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ รพ.ศิริราช

งานนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยทุกเพศ ทุกวัย สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้  สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊ก Walk Run Bike Fighting Stroke เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช  โทร.0 2414 1010 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบกองทุนแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ (D 4172)  ที่ศิริราชมูลนิธิ  (ไม่เว้นวันหยุด) โทร.0 2419 7658-60 นอกจากจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง ยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วย

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image