รมว.สุชาติเผยอนุมัติเงินช่วย พนง.เจเอสแอล 1.3 ล. สั่งนายจ้างชดเชยใน 30 วัน

รมว.สุชาติเผยอนุมัติเงินช่วย พนง.เจเอสแอล 1.3 ล. สั่งนายจ้างชดเชยอีกกว่า 28 ล.ใน 30 วัน

วันนี้ (26 กรกฎาคม) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ตัวแทนลูกจ้างบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการที่นายจ้างปิดกิจการ และไม่จ่ายเงินสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยกรณีลูกจ้างบริษัท เจ เอส แอลฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้าง โดยได้กำชับให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือเยียวยาและดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเร่งด่วน ซึ่งล่าสุด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ในอัตรา 30-70 เท่า ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันของลูกจ้างที่พึงได้รับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จำนวน 74 ราย โดยจะได้รายละ 9,930-23,170 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,760 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกจ้างเจเอสแอล ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่นายจ้างเลิกจ้าง

“โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชีลูกจ้างแล้ว หลังจากนี้พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 จะได้ดำเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พ.ศ.2554 ต่อไป” นายสุชาติกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า นอกจากนี้ ลูกจ้างเจเอสแอลได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับ กพร.จำนวน 25 คน เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคมนี้ ที่วิทยาลัยการแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเป็นธุรกิจของตนเองได้ ในส่วนของกรมการจัดหางาน (กกจ.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) มีลูกจ้างขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน จำนวน 87 ราย ผู้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนว่างงาน จำนวน 4 ราย โดย สปส.อนุมัติเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแล้ว ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จำนวน 84 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,773,259 บาท ปฏิเสธ จำนวน 2 ราย เนื่องจากส่งเงินสมทบไม่ครบ และรออนุมัติ จำนวน 1 ราย เนื่องจากอยู่ระหว่างรอเงินสมทบที่บริษัทฯต้องชำระ

Advertisement

ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดี กสร. กล่าวว่า กสร.ได้ดำเนินการตามกระบวนการช่วยเหลือลูกจ้างเจเอสแอล ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานครบถ้วน ตั้งแต่กระบวนการรับคำร้อง (คร.11) การรวบรวมพยานหลักฐาน การวินิจฉัย โดยมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,097,807.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ให้แก่ลูกจ้างนับแต่วันออกคำสั่งภายใน 30 วัน กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนดและไม่นำคดีไปสู่ศาล คำสั่งถือเป็นที่สุด จะดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง หรือกรณีนายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งต่อศาลแรงงาน และลูกจ้างสามารถยื่นใช้สิทธิกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้อีกครั้ง กรณีเงินอื่นนอกจากค่าชดเชยในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันของลูกจ้างที่พึงได้รับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image