รมว.สุชาติ หารือทูตไทยในสวีเดน เล็งเปิดตลาดใหม่ให้แรงงานไทย

รมว.สุชาติ หารือทูตไทยในสวีเดน เล็งเปิดตลาดใหม่ให้แรงงานไทย

วันนี้ (9 กันยายน) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในโอกาสเดินทางเยือนสวีเดนเพื่อประชุมหารือรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยในสวีเดน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในประเด็นการผลักดันให้แรงงานไทยในสวีเดนได้รับการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการตามกฎหมาย ตลอดจนแนวโน้มความต้องการแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานในสวีเดน หรือแถบสแกนดิเนเวีย เพื่อเพิ่มโอกาสในการผลักดันให้แรงงานไทยไปทำงานในสวีเดน
มากขึ้น และการขยายตลาดแรงงานไทยในสวีเดนอีกด้วย

นายสุชาติกล่าวว่า ขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ให้การดูแลแรงงานไทยที่มาทำงานเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลเป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือในการติดตาม ดูแลแรงงานไทยที่เดินทางมาเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนในแต่ละฤดูกาลให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย มีสภาพความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ สามารถเข้าถึงระบบรักษาสุขภาพหากเกิดกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุขณะทำงานอยู่ในสวีเดน

Advertisement

นายสุชาติกล่าวว่า สำหรับประเทศสวีเดนนั้น ปัจจุบันในฤดูกาลปี 2564 มีคนงานไทยเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าจำนวนกว่า 7,000 คน ซึ่งเป็นการเดินทางไปทำงานด้วยวิธีนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ โดยแรงงานไทยจะได้รับวีซ่าประเภททำงาน และต้องจัดทำสัญญาจ้างงานซึ่งรับรองรายได้ขั้นต่ำรายเดือนให้แรงงานไทยตามที่สหภาพแรงงานส่วนท้องถิ่นแห่งสวีเดนกำหนด โดยแรงงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่ามีรายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายคนละประมาณนับแสนบาท ซึ่งแรงงานเหล่านี้เดินทางไปทำงานในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทย โดยไปทำงานในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าได้สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องความสามารถและความเชี่ยวชาญในการเก็บผลไม้ป่ามาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้แรงงานไทยเป็นที่ต้องการของบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าเป็นอย่างมาก

ด้าน นางกาญจนากล่าวว่า ปัจจุบันมีคนไทยอยู่ที่สวีเดนมากถึงเกือบ 80,000 คน ที่สำคัญคนงานที่มาเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนเป็นแรงงานไทยกว่าร้อยละ 90 ของคนงานทั้งหมด ซึ่งคนงานเหล่านี้นายจ้างสวีเดนได้ประกันรายได้ขั้นต่ำรายเดือนให้คนงานไทยตามที่สหภาพแรงงานส่วนท้องถิ่นแห่งสวีเดนกำหนด คิดเป็นเงินไทยคนละประมาณนับแสนบาท ซึ่งการที่สวีเดนมีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งก็จะส่งผลดีต่อคนงานไทยให้ได้รับการดูแลจากนายจ้างเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ปัจจุบันสวีเดนยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาล สายงานด้านไอที เนื่องจากกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีร้านนวดไทย ร้านอาหารไทย ในสวีเดนอีกกว่า 1,000 ร้าน ที่ต้องการแรงงาน การหารือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่กระทรวงแรงงานจะได้ขยายตลาดแรงงานให้คนไทยที่มีฝีมือ มีมาตรฐานได้มีโอกาสมาทำงานในสาขาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนต่อไปด้วย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image