คนงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน ปลื้ม! รมว.สุชาติ นำทีมเยี่ยมให้กำลังใจถึงแคมป์

คนงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน ปลื้ม! รมว.สุชาติ นำทีมเยี่ยมให้กำลังใจถึงแคมป์

วันนี้ (10 กันยายน 2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมพบปะให้กำลังใจ มอบอาหารแห้ง และร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคนงานที่มาเก็บผลไม้ป่าที่แคมป์คนงาน พร้อมหารือร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน ณ แคมป์คนงานของบริษัท เฟรนด์ เบอร์รี่ สวีเดน โดยมี นายรัฐธรรมนูญ มีระหันนอก ประธานบริหารบริษัท เฟรนด์ เบอร์รี่ สวีเดน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ซึ่งบริษัทแห่งนี้ได้มีการจ้างแรงงานไทยมาเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนเป็นจำนวนมาก และมีระบบการดูแลคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างดี

นายสุชาติ กล่าวว่า วันนี้ได้นำความห่วงใยจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ที่ได้มีความห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่มาทำงานในต่างประเทศ เนื่องจากแต่ละคนเป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งใจมาทำงานหาเงินส่งกลับเลี้ยงครอบครัวที่ประเทศไทย ซึ่งแต่ละปีมีรายได้ส่งกลับเพื่อพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก

Advertisement

“ในวันนี้จึงมอบหมายให้ผมและคณะได้เดินทางมาเยี่ยมแรงงานไทยซึ่งส่วนใหญ่มาเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน เพื่อต้องการพบปะพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุกดิบ เกี่ยวกับความเป็นอยู่ เนื่องจากแรงงานไทยเหล่านี้ต้องจากบ้านมาทำงานในต่างแดน จึงต้องได้รับการดูแลเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและความคุ้มครองตามกฎหมาย” นายสุชาติ กล่าวและว่า จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันกับ
ประธานบริหารบริษัท เฟรนด์ เบอร์รี่ สวีเดน ได้ชื่นชมแรงงานไทยว่า เป็นแรงงานที่มีระเบียบวินัย ขยันทำงาน และซื่อสัตย์ ซึ่งต้องยอมรับว่าแรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้ป่าเป็นที่ต้องการของนายจ้างทั้งในฟินแลนด์และสวีเดน เนื่องจากคนไทยมีพื้นฐานทักษะฝีมือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เมื่อว่างเว้นจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทย ก็เข้ามาทำงาน หาเงิน โดยการเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาล จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่การหารือในครั้งนี้จะช่วยให้คนไทยได้มาทำงานในสวีเดนมากขึ้น ซึ่งบริษัทได้มีระบบการดูแลคนงานที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยที่ได้รับการดูแลจากนายจ้างเป็นอย่างดี

Advertisement

นายรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีพนักงาน 1,800 คน แรงงานไทยที่มาทำงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนนั้น แต่ละคนจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณนับแสนบาทหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคน ซึ่งความขยันทำงานเป็นจุดเด่นของแรงงานไทยที่นายจ้างชื่นชอบอยู่แล้ว ในส่วนสวัสดิการ นอกจากบริษัทจะให้การดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารแล้ว ยังให้ความคุ้มครองกรณีเกิดการเจ็บป่วย ก็จะดูแลรักษาเรื่องสุขภาพของคนงานให้ด้วย ทั้งนี้ แรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้ป่ากับบริษัท แม้บางฤดูกาลจะประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ แต่ก็ไม่กระทบกับรายได้ของแรงงาน เนื่องจากบริษัทจะมีการประกันรายได้ขั้นต่ำให้แรงงานทุกคนอยู่แล้ว

ด้าน นายไพโรจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนหรือฟินแลนด์ แต่ยังประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. เปิดโอกาสให้แรงงานไทยสามารถกู้เงินเพื่อไปทำงานต่างประเทศ โดยให้ยอดเงินกู้ไม่เกิน 75,000 บาท ทั้งนี้ แรงงานไทย หรือ สมาชิกในครอบครัวจะต้องเป็นสมาชิก ธกส. จึงจะสามารถมีสิทธิกู้ได้ โดยแรงงานไทยที่สนใจจะต้องมีหนังสือรับรองจากกรมการจัดหางานว่าบุคคลคนนั้นสามารถที่จะไปทำงานเก็บผลไม้ป่าได้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image