รมว.สุชาติ ขานรับข้อสั่งการนายกฯ เร่งฝึกคนป้อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

รมว.สุชาติ ขานรับข้อสั่งการนายกฯ เร่งฝึกคนป้อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

วันนี้ (18 ธันวาคม) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานเร่งฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นผลพวงจากการที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ทำให้ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวตามการกลับมาของนักท่องเที่ยว ประกอบกับภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วการจ้างงานเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องการแรงงานสูงนั้น ผมได้ขานรับข้อสั่งการดังกล่าวและให้ปลัดกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เร่งดำเนินการฝึกทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างเร่งด่วน

ด้าน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้ กพร.เร่งดำเนินการฝึกทักษะฝืมือเพื่อการประกอบอาชีพรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งขณะนี้มียอดฝึกสาขาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวอยู่แล้ว และได้เตรียมแผนดำเนินการไว้ 3 ประการ ประกอบด้วย ประการแรก เร่งฝึกทักษะฝีมือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยวและบริการตามแผนที่วางไว้ อาทิ หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารไทย ผู้ประกอบอาหารฮาลาล นวดไทยและสปา พนักงานผสมเครื่องดื่ม บาร์เทนเดอร์ พนักงานดูแลเรือ ช่างซ่อมบำรุง คนขับรถ เป็นต้น

“ซึ่งขณะนี้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมต่างทยอยเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการไปส่วนหนึ่งแล้ว ประการที่สอง ปรับแผนการฝึกจากฝึกในสาขาอื่นมาเน้นฝึกสาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวเป็นหลัก อาทิ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น และประการที่สาม บูรณาการความร่วมมือกับสถานศึกษาในระดับเทคนิค อาชีวะ และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อส่งเด็กที่กำลังจะเรียนจบเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการ เป็นการฝึกแบบ On the job training ซึ่งเป็นความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคีให้เด็กได้เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย กระทรวงแรงงานยังได้ให้กรมการจัดหางาน (กกจ.) Matching ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะของเด็กจบใหม่เพื่อให้เรียนจบแล้วสามารถได้งานทำในสถานประกอบการเหล่านั้นได้ทันที” นายบุญชอบกล่าว และว่า ทั้งนี้ ผู้สนใจที่ต้องการเข้ารับการฝึกทักษะฝีมือเพื่อการประกอบอาชีพ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image