สำเร็จ! อธิบดี กสร. กาวใจข้อพิพาท บ.ไทยคิคูวาฯ กับสหภาพแรงงานชลบุรี

สำเร็จ! อธิบดี กสร. กาวใจข้อพิพาท บ.ไทยคิคูวาฯ กับสหภาพแรงงานชลบุรี

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทแรงงาน ระหว่างบริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด กับสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ชลบุรี ว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้มอบหมายให้ นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นำทีมงาน ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างบริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด กับสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ไทย โดยได้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 จนมาถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เพื่อให้เกิดการเจรจาระหว่างนายจ้างที่มีอำนาจตัดสินใจกับลูกจ้างภายใต้หลัก “แรงงานสัมพันธ์ที่ดี” กระทั่งสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันจนเป็นที่ยุติของทั้งสองฝ่าย สามารถทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างร่วมกัน

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ในมิติของภาคี โดยมี กสร.เป็นกาวใจให้ทั้งสองฝ่ายผสานใจด้วยความเข้าอกเข้าใจ เพื่อจับมือเดินหน้าก้าวต่อไปอย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล” นายสุชาติ กล่าว

ด้าน นายนิยม กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรม สค.ชลบุรี พนักงานประนอมฯ สรส. สสค.ชลบุรี ให้เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงาน ซึ่งผลสรุปที่ได้คือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะยุติข้อพิพาทและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน มีสาระสำคัญ ได้แก่ บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2565 – 2567,ปรับค่าจ้างประจำปี 2566 – 2568, ปรับเพิ่มค่าครองชีพ และปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) โดยมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2568 และตามเงื่อนไขความตกลงของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม ผมขอเน้นย้ำให้นายจ้าง ลูกจ้างใช้การเจรจาร่วมกันด้วยเหตุผล โดยนายจ้างควรชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำความเข้าใจกับลูกจ้างอย่างตรงไปตรงมา โดยยึดหลักสุจริตใจ และขอให้ทั้งสองฝ่ายคำนึงถึงสิทธิ หน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image