สธ.เตือน! อ้างชื่อกรมแพทย์แผนไทยฯ จัดสรร ขายเมล็ดพันธุ์กัญชา-รับซื้อช่อดอก เจอโทษหนัก

สธ.เตือน! อ้างชื่อกรมแพทย์แผนไทยฯ จัดสรร ขายเมล็ดพันธุ์กัญชา-รับซื้อช่อดอก เจอโทษหนัก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีหน่วยงาน และบุคคลบางกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ และโซเชียลมีเดีย ว่า มีโควต้าเมล็ดพันธุ์กัญชาเพื่อจำหน่าย จัดสรรให้เกษตรกรได้นำไปปลูก เพื่อสร้างรายได้ และส่งช่อดอกกัญชาให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อผลิตตำรับยากัญชาของกรมการแพทย์แผนไทยฯ นั้น ขอชี้แจงว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชา ผู้ที่จำหน่ายต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พันธุ์พืช พ.ศ.2518 สำหรับเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว มีเจตนารมณ์ของการประกาศให้กัญชา กัญชง เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม คือ การปกป้องผู้ปลูกให้ได้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ซึ่งตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ กัญชา กัญชง ดังนี้ อัตราความงอก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 อัตราเมล็ดบริสุทธิ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 จากมาตรฐานดังกล่าว ผู้ประกอบการห้ามรวบรวม ขาย นำเข้า และส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมที่คุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดไว้ (เมล็ดเสื่อมคุณภาพ) หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นพ.เทวัญกล่าว

นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กล่าวว่า กรณีที่มีความประสงค์จะนำช่อดอกกัญชาไปศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปเพื่อการค้าจะต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้อง ผู้ได้รับอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า และจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (กัญชา) รวมทั้ง หน่วยงานของรัฐที่มีการศึกษาวิจัยช่อดอกกัญชา ให้รายงานข้อมูลแหล่งที่มา การนำไปใช้ และจำนวนที่เก็บไว้ ณ สถานประกอบการ

Advertisement

“ทั้งนี้ การไม่รายงานผลตามประกาศกำหนด นับเป็นสิ่งที่ ขัดต่อเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ สำหรับช่องทางการส่งแบบรายงาน 1.ส่งทางอีเมล : [email protected] โดยต้องระบุเลขใบอนุญาตฯด้วย 2.ส่งทางไปรษณีย์ ถึง “ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 88/23 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทรศัพท์ 0-2149-5607 หรือ 0-2591-7007 ต่อ 3708, 3713 อีเมล: [email protected]” นายนันทศักดิ์กล่าว

ทางด้าน นพ.กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชาขอเชิญชวนประชาชน และวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการยกระดับการเพาะปลูกกัญชา ทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล ณ วิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนนโยบายกัญชา ในระดับต้นทาง ให้แก่วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเฉพาะกัญชาให้นำไปใช้ในการผลิตยาได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพให้ประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเกษตรกรรม ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image