กรมการแพทย์ เปิดเวทีประชุมวิชาการโรค “มะเร็ง” ครั้งที่ 15 เผยไทยเจอคนป่วยถึงวันละ 400 คน

กรมการแพทย์ เปิดเวทีประชุมวิชาการโรค “มะเร็ง” ครั้งที่ 15 เผยไทยเจอคนป่วยถึงวันละ 400 คน ปัจจัยเสี่ยง 40% มาจากการกิน เร่งอัพเดตความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ Oncology in Agile Eea: Challenge, Cure and Care ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ.2566 เพื่อส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ว่า การจัดประชุมครั้งนี้ส่งสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความร่วมทางด้านวิชาการ ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมขับเคลื่อนการรักษาดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เช่น การขยายการใช้เครื่องฉายรังสีรักษาให้มีความครอบคลุมมากขึ้นในทุกพื้นที่ ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้รับการรักษาเร็ว ร่นระยะเวลาการเดินทาง หรือใช้การสื่อสารทางไกล (Teleconference) พร้อมขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมและป้องกันมะเร็ง เนื่องจากสถานการณ์การป่วยมะเร็งในปัจจุบัน พบผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 140,000 คน หรือคิดเป็น 400 คนต่อวัน โดยอาจมีการนำงบลงทุนเข้าไปในพื้นที่ เพื่อขยายการรักษาให้ครอบคลุม และประชาชนเข้าถึงบริการมากที่สุด พร้อมแนะนำให้ความรู้ประชาชนตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยตัวเอง ทั้งมะเร็งเต้านม ที่สามารถคลำก้อนเนื้อได้ หรือการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยชุดตรวจเร็ว หรือการตรวจหาความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก หรือการตรวจหามะเร็งลำไส้ด้วยชุดตรวจเร็ว

ด้าน นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าว ปัจจุบันอัตราการเกิดมะเร็งพบได้ในคนอายุน้อยลง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคมะเร็ง มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารมากถึงร้อยละ 30-40 โดยเป็นกลุ่มอาหารที่มีไขมันสูง ปิ้งย่าง หากลดอาหารเหล่านี้ได้ก็สามารถลดปัจจัยการเกิดมะเร็งได้ร้อยละ 30-40 เช่นกัน ทั้งนี้ โรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก พร้อมเตรียมให้องค์ความรู้กับภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน ส่วนสถานการณ์ฝุ่นพีเอ็ม (pm 2.5) ที่พบในภาคเหนือ ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอด เป็นเพียงปัจจัยร่วม โดยฝุ่นที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างชัดเจน ได้แก่ บุหรี่ ฝุ่นจากแร่ใยหิน และใยไม้ ทั้งนี้ ยังต้องมีการติดตามและศึกษาวิจัยต่อไป เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่งเกิดในสังคม และบางพื้นที่ไม่นาน

นพ.สกานต์กล่าวว่า จากปัญหาโรคมะเร็งในประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบัน โรงพยาบาล (รพ.) และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคมะเร็ง ให้เป็นเครือข่ายสุขภาพที่สำคัญ ดังนั้น สถาบันมะเร็งแห่งชาติและ รพ.มะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ รพ.มะเร็งชลบุรี ลพบุรี ลำปาง อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และ รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงได้จัดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติขึ้นทุกๆ 2 ปี ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “Oncology in Agile Era : Challenge, Cure and Care” เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง  ได้ทราบถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ในการป้องกันควบคุมและรักษาโรคมะเร็ง พร้อมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 810 คน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image