สัญญาณดี! จุดความร้อนในไทยลดลง GISTDA เตือน 5 จว. ระวังไฟป่า 13-19 มี.ค.

จุดความร้อนไทยวานนี้ลดลงเหลือ 173 จุด

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 13 มีนาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อน จำนวน 173 จุด ในขณะที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังนำโด่งจำนวน 3,871 จุด กัมพูชา 1,121 จุด สปป.ลาว 403 จุด เวียดนาม 175 จุด และมาเลเซีย 32 จุด

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร 63 จุด, ป่าสงวนแห่งชาติ 42 จุด, ป่าอนุรักษ์ 21 จุด, พื้นที่เขต สปก. 26 จุด, พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 19 จุด, และริมทางหลวง 2 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ ชัยภูมิ 29 จุด

ส่วนค่าฝุ่น PM 2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอพพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 10:00 น.ที่ผ่านมา พบว่าหลายพื้นที่ของประเทศอยู่ในระดับเกินมาตรฐาน 31 จังหวัด โดยจังหวัดที่พบค่า PM 2.5 มากที่สุดคือ สมุทรสงคราม ซึ่งอยู่ในระดับ 57 ไมโครกรัม ในขณะที่ทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระดับปานกลางจนถึงเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

Advertisement

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th หรือ ติดตามข้อมูลจาก https://fire.gistda.or.th/dashboard.html และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอพพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น”

Advertisement

สำหรับ พื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าในหลายจังหวัดภาคเหนือ ช่วงวันที่ 13-19 มีนาคม ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงใหม่ และเพชรบูรณ์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image