กรมแพทย์แผนไทยฯ แจงชัด พ.ร.บ.สมุนไพรควบคุม ห้ามขายกัญชาให้เด็ก-เยาวชน

กรมแพทย์แผนไทยฯ แจงชัด พ.ร.บ.สมุนไพรควบคุม ห้ามขายกัญชาให้เด็ก เยาวชน สตรีมีครรภ์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้จะพบเห็นตามสื่อสังคมออนไลน์มีภาพของเด็ก และเยาวชนสูบกัญชา ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์เหล่านี้ จึงขอชี้แจงให้ทราบว่า การสูบกัญชา หรือการจำหน่าย ขาย แจก แลกเปลี่ยนกัญชาแก่เด็ก และเยาวชน เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ถือเป็นการจำหน่าย สมุนไพรควบคุม คือกัญชา โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษอาญาถึงขั้นจำคุก

“ตามประกาศ ‘สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565’ ข้อ 1.3 กำหนดชัดในเรื่อง ห้าม จำหน่ายแก่เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งการจำหน่ายหมายความรวมถึง การขาย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน การกำกับดูแลในประเด็นนี้ จะเห็นว่า เด็กและเยาวชนนำกัญชามาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ได้ 2 ทาง 1.ได้รับการจำหน่าย จ่าย แจก มา ตามข้อนี้ กฎหมายสามารถเอาผิดกับผู้ที่จำหน่าย จ่าย แจก กัญชาให้เยาวชนได้ตามมาตรา 78 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ 2.เด็กและเยาวชน ปลูกกัญชาเพื่อไว้เสพ กรณีนี้ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลาน ต้องมีการควบคุมดูแล เช่นเดียวกับการห้ามสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา ผู้ปกครอง หรือผู้ใกล้ชิด จึงมีบทบาทที่ต้องเข้ามาเฝ้าระวัง และให้แนวทางที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชน” นพ.เทวัญกล่าว

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯกล่าวว่า ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตัวบทกฎหมายที่ออกมา นอกจากห้ามจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีแล้ว ยังห้ามจำหน่าย แก่สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ห้ามจำหน่ายให้กับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ห้ามสูบกัญชาในสถานประกอบการ ห้ามจำหน่ายเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้ามโฆษณากัญชาในทุกช่องทางเพื่อการค้า และห้ามสูบกัญชาในสถานที่ต้องห้าม เช่น วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรม ทางศาสนา หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก เป็นต้น

Advertisement

นพ.เทวัญกล่าวต่อไปว่า สธ.มีจุดประสงค์หลักคือ ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชา และใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมทางการแพทย์ ที่สำคัญต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการควบคุม เพื่อการคุ้มครองบุคคล และสังคม เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภคกัญชา และป้องกันการใช้ในทางที่ผิด หากพิจารณาถึงผลจากการ สร้างคุณค่าของห่วงโซ่การผลิตกัญชา ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ ประชาชนจะได้มีโอกาสทางด้านการรักษา การเข้าถึงการใช้ยา การใช้กัญชาในชุมชน โดยย้ำชัดเจนผู้ที่ใช้กัญชา ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย หรือผู้บริโภค ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพแก่กลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ยากัญชา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image