รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม รองรับกลุ่มแรงงาน

รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม รองรับกลุ่มแรงงาน

วันนี้ (1 มิถุนายน 2566) นพ.โอกาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสาธารณสุข พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม โรงพยาบาล (รพ.) นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมี นพ.ศักดา อัลภาชน์ ผู้ช่วยปลัดสธ. นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้ช่วยปลัด สธ. นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ รพ.นครปฐม และบุคลากร เข้าร่วมพิธี

Advertisment

นพ.โอภาส กล่าวว่า สธ. มีนโยบายพัฒนาศักยภาพการให้บริการและปรับรูปแบบการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น ที่ จ.นครปฐม มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน รพ.นครปฐม ซึ่งมีผู้รับบริการที่ใช้สิทธิประกันสังคมอยู่ในความรับผิดชอบถึง 120,240 คน จึงพัฒนาการบริการรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม โดยจัดทำหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม บริเวณ ชั้น 5 อาคารทวารวดี ประกอบด้วยห้องพิเศษรวม จำนวน 18 เตียง และห้องพิเศษเดี่ยวอีก 5 ห้อง รวม 23 เตียง มีบุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแล 24 ชั่วโมง รองรับผู้ป่วยทั้งด้านอายุรกรรม, ศัลยกรรม, นรีเวช, ศัลยกรรมกระดูก, หูคอจมูก ซึ่งขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

Advertisement

“นอกจากนี้ รพ.นครปฐม ยังมีแผนพัฒนาศักยภาพร่วมกับโรงพยาบาลภายในจังหวัด ตามนโยบาย one province one hospital โดยพัฒนาศูนย์หัวใจครบวงจรและศูนย์หลอดเลือดสมอง ร่วมกับ รพ.สามพราน และรพ.จันทรุเบกษา เพื่อเปิดให้บริการในปี 2568 มีเตียงรองรับผู้ป่วยในภาพรวมทั้งจังหวัด 20 เตียง และขยายบริการศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา ร่วมกับ รพ.สามพราน รพ.นครชัยศรี และ รพ.ห้วยพลู รวมถึงพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะด้วย” นพ.โอภาส กล่าว

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image