อธิบดีกรมจัดหางาน หารือ ทูตแรงงานเมียนมา หาช่องให้ผู้หญิงเข้ามาทำงานตาม MOU

อธิบดีกรมจัดหางาน หารือ ทูตแรงงานเมียนมา หาช่องให้ผู้หญิงเข้ามาทำงานตาม MOU

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr.Thurein Tun และ Mr. Paye Sone Hein อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านแรงงาน สอท.เมียนมา ประจำประเทศไทย (Labour Attache) ในโอกาสเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตามเอ็มโอยู (MOU) ที่วาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2566) สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และขยายเวลาให้คนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งไม่สามารถจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ทัน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

Advertisment

นายไพโรจน์ กล่าวว่า วันนี้ได้มีการหารือข้อราชการร่วมกับอัครราชทูตแรงงานฯ เกี่ยวกับประเด็นที่ทางการเมียนมามีการพิจารณาเงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามเอ็มโอยู โดยกำหนดให้การเดินทางเข้ามาทำงานของแรงงานหญิงแต่ละครั้ง กลุ่มหนึ่งต้องมีผู้หญิงเดินทางร่วมกัน 5 คนขึ้นไป ซึ่งอาจกระทบต่อนายจ้างบางกลุ่ม อาทิ SME และกลุ่มงานบ้าน จึงต้องเจรจาหาทางออกร่วมกัน เพื่อมิให้ขัดต่อการดำเนินการของประเทศต้นทาง ขณะที่ ฝ่ายไทยสามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต่อไปได้ สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image