สปสช.เขต 13 เปิดเวทีระดมความเห็นพัฒนาระบบ “บัตรทอง” ในพื้นที่กรุงเทพฯ

สปสช.เขต 13 เปิดเวทีระดมความเห็นพัฒนาระบบ “บัตรทอง” ในพื้นที่กรุงเทพฯ

วันนี้ (9 มิถุนายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้และผู้รับบริการระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ที่โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์อย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นทั่วไปนี้ สปสช.จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามมาตรา 18 (13) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 2545 ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากทุกภาคส่วน ซึ่งความเห็นที่ได้มานั้นจะถูกนำไปพัฒนาเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองทั้งประเทศ รวมถึงการพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนและหน่วยบริการเกิดความพึงพอใจ ในระบบสิทธิบัตรทอง

Advertisement

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย มีลักษณะโดดเด่นที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆ เพราะมีกลไกการอภิบาลระบบแบบผสมผสานที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนจากภาครัฐและการมีส่วนร่วม รวมถึงกลไกการตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ช่วยให้การอภิบาลในระบบหลักประกันสุขภาพมีความสมดุล นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดประเด็นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเกี่ยวข้อง สะท้อนถึงการเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกัน

“นอกจากนี้ การรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ ยังมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดข้อคิดเห็นที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุข รวมไปถึงเป็นข้อมูลที่จะถูกนำไปพิจารณากลั่นกรองในแต่ละระดับเพื่อพัฒนาเป็นชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ในอนาคต” นพ.สุวิทย์ กล่าว

นพ.สุวิทย์ กล่าวอีกว่า เวทีรับฟังความเห็นฯ ในวันนี้ สปสช. เขต 13 กทม. จะดำเนินการการรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้รับทั้งจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการสาธารณสุข รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในระดับประเทศ พร้อมนำเข้าสู่การพิจารณาโดยคณะกรรมการระดับพื้นที่และกรรมการระดับชาติ ก่อนมีมติออกมาเพื่อให้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดำเนินการต่อไป

“วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวนมาก สะท้อนว่าทุกคนเป็นเจ้าของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกัน โดยมี สปสช. ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบ ที่รวมถึงการจัดรับฟังความเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับประชาชน” นพ.สุวิทย์ กล่าว

ด้าน ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจะกำหนดหัวข้อเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแก้ไข อาทิ การถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการเพิ่มเติม การเข้าถึงบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น เช่น บริการทันตกรรม การฟอกไต ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และบริการการแพทย์ทางไกล จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่รวบรวมทุกความคิดเห็นเอาไว้ เพื่อนำไปพัฒนาต่อเป็นชุดสิทธิประโยชน์ต่อไป

“เวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ในพื้นที่เขต 13 กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้กำหนดหัวข้อใน 8 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ประเภทขอบเขตบริการสาธารณสุข 2.มาตรฐานบริการสาธารณสุข 3.การบริหารจัดการสำนักงาน 4. การบริหารจัดการกองทุน 5.กองทุนท้องถิ่น และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 6.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 7.การรับรู้แลคุ้มครองสิทธิ และ 8.ปัญหาเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ กว่า 200 ความคิดเห็น” ทพญ.น้ำเพชร กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประเด็นการบริหารจัดการสำนักงาน มีความคิดเห็นมากสุด 44 รายการ โดยความเห็นส่วนใหญ่ ต้องการให้จัดระบบบันทึกข้อมูลในส่วนผู้ให้บริการ เนื่องจากมีความซับซ้อน อยากให้รวมระบบเดียวกัน ขณะที่ฝั่งผู้รับบริการ ต้องการให้ลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับคนไทยทุกคนอย่างถ้วนหน้า ส่วนประเด็นบริหารจัดการกองทุนนั้นให้มีระบบเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรแพทย์ในพื้นที่ที่ให้บริการไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาหน่วยบริการไม่เพียงพอ ควรเพิ่มหน่วยบริการตามความหนาแน่นของประชากร ขณะที่โครงการรับยาที่ร้านยา ให้มีการยกระดับการจ่ายยาให้มีคุณภาพเทียบเท่าโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นจะมีการสรุปและส่งมอบข้อมูลให้กับ สปสช.ส่วนกลาง เพื่อเตรียมดำเนินการในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนสิทธิบัตรทอง รวมถึงไปพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image