ด่วน! กระทรวงแรงงานรับสมัคร “แอร์โฮสเตสไทย” ทำงานกับสายการบินสิงคโปร์

ด่วน! กระทรวงแรงงานรับสมัคร “แอร์โฮสเตสไทย” ทำงานกับสายการบินสิงคโปร์

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2566) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กกจ.เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 150 อัตรา กับนายจ้างบริษัท Singapore Airlines Limited ซึ่งประกอบกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 25 Airline Road, Singapore 819829 เงินเดือน 1,450 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 36,956 บาท ลักษณะงานให้บริการผู้โดยสารของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ทุกเส้นทางระหว่างประเทศทั่วโลก รวมถึงการดำเนินการสายการบินเที่ยวบินพิเศษหรือเหมาลำ และภารกิจอื่นๆ ในภาคอากาศหรือภาคพื้นดิน โดยมีสัญญาจ้าง 5 ปี จัดหาที่พักให้ภายใน 7 วันแรก มีค่าอาหาร ค่าล่วงเวลาตามที่บริษัทกำหนด นายจ้างจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระหว่างการทำงานที่อยู่ภายใต้กฎหมายสิงคโปร์

“ทั้งนี้ นายจ้างจะใช้สัญญาจ้างงานฉบับนี้ในการพิจารณาความระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ และยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรง ที่เว็บไซต์ singaporeair.com.sg/career ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” นายไพโรจน์ กล่าว

อธิบดี กกจ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น รับหญิงไทยที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาตรี ส่วนสูง 158 เซนติเมตรขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานและประจำการที่ประเทศสิงคโปร์ได้ มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC คะแนนขั้นต่ำ 600 หรือ TOEFL คะแนนขั้นต่ำ 500 หรือ IELTS คะแนนขั้นต่ำ least 6 หากสามารถสื่อสารภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์ด้านงานบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Advertisement

“การจ้างงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท สิงคโปร์ แอร์ไลน์ จำกัด อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งตามกฎหมายการจ้างงานของประเทศสิงคโปร์ นายจ้างจะสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงานของประเทศสิงคโปร์แล้วเท่านั้น อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานได้ โดยต้องจ่ายเงินค่าบริการและค่าใช้จ่าย เพราะอาจถูกหลอก เสียเงินฟรี” นายไพโรจน์ กล่าวและว่า ทั้งนี้ กกจ.จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas และเฟซบุ๊ก แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ในวันและเวลาราชการ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image