เลขาธิการ สปส.สั่งผู้ตรวจลงพื้นที่ จ.สุโขทัย เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ

เลขาธิการ สปส.สั่งผู้ตรวจลงพื้นที่ จ.สุโขทัย เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) สั่งการให้     นางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้ตรวจราชการกรม สปส. พร้อมด้วย น.ส.สุปรียา รอดเรือง ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย น.ส.พรรษชล พุ่มม่วง ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ นักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงบ้านพัก จำนวน 3 ราย

นางอุสนีย์เปิดเผยว่า เลขาธิการ สปส.มีความห่วงใยต่อลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ รวมถึงได้เน้นย้ำต่อเจ้าหน้าที่ สปส. ถึงการให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน โดยในวันนี้ ได้สั่งการให้ตนพร้อมคณะลงพื้นที่ จ.สุโขทัย เพื่อเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค มอบให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ สปส.จ.สุโขทัย ในโครงการ “สปส.มอบสุข” จำนวน 3 ราย

Advertisement

รายแรก นายสมเกียรติ จันทร์ตรี ปัจจุบันอายุ 66 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากโรคเส้นเลือดสมองตีบ เป็นเหตุให้แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง เดินได้โดยใช้ไม้เท้า กิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 80 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

รายที่ 2 นายอนุรักษ์ เทพปน ปัจจุบันอายุ 39 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจราจร เป็นเหตุให้แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง กิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 78 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2547 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,512 บาท ตลอดชีวิต

รายที่ 3 นายไพโรจน์ ฉ่ำอินทร์ ปัจจุบันอายุ 63 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจราจร เป็นเหตุให้แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง กิจวัตรประจำวันสามารถช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 75 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต

“สปส.พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงมีการติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำไปสู่การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ ให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม” นางอุสนีย์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image