กพร.เปิดมหกรรม Skill Expo โคราช โชว์เทคโนโลยีเสมือนจริง พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่

กพร.เปิดมหกรรม Skill Expo โคราช โชว์เทคโนโลยีเสมือนจริง พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม น.ส.บุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรม Skill Expo 2023 พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “สร้าง เสริม เติม ต่อ” สร้างสมรรถนะ เสริมภูมิคุ้มกัน เติมเต็มองค์ความรู้ ต่อยอดความสำเร็จสู่เส้นทางอาชีพ โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมในพิธี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช HALL 2 ชั้น 4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

น.ส.บุปผา เปิดเผยว่า การจัดงาน “มหกรรม Skill Expo 2023 พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” ที่จ.นครราชสีมา เป็นการจัดงานมหกรรม Skill Expo ครั้งที่ 7 จากทั้งหมด 9 ครั้ง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทั่วภูมิภาค ใน 8 จังหวัดและในกรุงเทพมหานคร

Advertisement

“วันนี้จัดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา กระทรวงแรงงาน โดย กพร.จัดงานนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญของการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ มีศักยภาพด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะขั้นสูงในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยการจัดงานมหกรรม Skill Expo 2023 พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ จะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้แรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มาร่วมงาน รวมถึงภาคธุรกิจในพื้นที่ ปรับตัวให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีที่ใช่ในปัจจุบันและที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในระดับประเทศ รองรับการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าสูง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แรงงานไทย และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วย” น.ส.บุปผา กล่าว

อธิบดี กพร. กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเครือข่ายความร่วมมือหลายหน่วยงานร่วมกัน ที่จ.นครราชสีมา มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หัวข้อ ความสำคัญและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาตามจุดเน้นของจังหวัด และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประสบความสำเร็จ การแสดงนิทรรศการ บูธแสดงผลงาน และให้บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การแสดงนิทรรศการด้านการพัฒนาคน การฝึกอบรมงานวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางและด้านอากาศยานรองรับการเติบโตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของ จ.นครราชสีมา การแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบจอภาพ แท็บเล็ต ซอฟต์แวร์การฝึก อุปกรณ์เครื่องมือช่วยฝึกเสมือนจริง (Simulater) และเทคโนโลยีอุปกรณ์ช่วยฝึกในการพัฒนาคนด้านเทคโนโลยี (เครื่องพ่นสี/รถยนต์EV) ของเครือข่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การสาธิตการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) การสาธิตการแข่งขันฝีมือแรงงานสาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล (ระดับประเทศและระดับอาเซียน) และสาธิตการแข่งขันทักษะอาชีพภาคบริการ (การผสมเครื่องดื่ม/บาร์เทนเดอร์)

“นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลงานด้านความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์งานด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมาตรฐานของผู้ประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง การแสดงผลงาน และประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ และการสาธิตการฝึกอบรม หลักสูตรด้านการประกอบอาหารและอาหารว่าง (การทำผัดไทย) หลักสูตรการเย็บกระเป๋าจากผ้าพื้นเมือง และหลักสูตรการผสมเครื่องดื่ม มหกรรม Skill Expo 2023 พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ยังมีอีก 2 จังหวัด คือ จ.ภูเก็ต จัดขึ้นวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ สวนนวมินทรราชา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และจังหวัดสุดท้ายคือ จ.สมุทรสาคร จัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนพี่น้องแรงงาน สถานประกอบกิจการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานได้ตามจังหวัดที่กล่าวข้างต้น” น.ส.บุปผา กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image