8 เดือน ผู้ประกันตนแห่ทำฟันกว่า 2 แสนราย ประกันสังคมจ่ายแล้ว 228 ล้านบาทเศษ

8 เดือน ผู้ประกันตนแห่ทำฟันกว่า 2 แสนราย ประกันสังคมจ่ายแล้ว 228 ล้านบาทเศษ

เมื่อวันนี้ 7 กันยายน 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนมาใช้บริการระบบทันตกรรมประกันสังคมแบบ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ล่าสุดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มียอดผู้ประกันตนใช้บริการแล้วกว่า 255,619 ครั้ง สปส.จ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 228,736,438 บาท โดยข้อมูลตัวเลขผู้ประกันตนที่ใช้บริการกรณีทันตกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าจำนวนการใช้สิทธิของผู้ประกันตนมีปริมาณสูงมาก แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในระบบจ่ายตรงให้กับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตน

เลขาธิการ สปส.กล่าวว่า ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี โปรดสังเกต ป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย

Advertisement

สำหรับกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน ผ่านออนไลน์ได้เพียงแนบไฟล์ผ่าน www.sso.go.th พร้อมหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน หรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ใน ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image