“หมอชลน่าน” นำคณะผู้บริหาร-บุคลากร สธ. วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล

“หมอชลน่าน” นำคณะผู้บริหาร-บุคลากร สธ. วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล

วันนี้ (24 กันยายน 2566) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรสังกัด สธ.

วางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข

Advertisement

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์ พระวรกาย พระสติกำลังเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุข มาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้า รวมทั้งเพื่อการก่อสร้างตึกต่างๆ และขยายพื้นที่โรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช อีกทั้งทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานคร และทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑล พระราชทานทุนส่งคนไปศึกษาต่างประเทศ ทรงงานด้านการประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทย พระราชทานทุนให้กับ รพ.แมคคอร์มิค และพระราชทานเงินบำรุง รพ.สงขลา เป็นรายปี อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ยังทรงมีพระอัจฉริยะภาพในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การต่างประเทศ การทหารเรือ และศิลปะ โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้มีมติถวายพระเกียรติยศให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 100 ปี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 เพื่อเฉลิม
พระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขของผู้อื่นตลอดพระชนม์ชีพอีกด้วย เหล่าบุคลากรสาธารณสุขและปวงชนชาวไทย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งมั่นเจริญรอยตามพระปณิธานที่ได้พระราชทานไว้ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ตลอดไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image