กกจ.ยันค่ารถไปส่งคนทำงานอิสราเอลที่สุวรรณภูมิรายละ 2.5 พัน ไม่จริง!

กกจ.ยันค่ารถไปส่งคนทำงานอิสราเอลที่สุวรรณภูมิรายละ 2.5 พัน ไม่จริง!

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 น.ส.บุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า จากกรณีสื่อออนไลน์ให้ข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายในการไปทำงานที่อิสราเอล ของ กกจ.มีการเก็บค่ารถไปสนามบินสุวรรณภูมิ คนละ 2,500 บาทนั้น กกจ.ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยการเดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (TIC) มีการเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็น ประมาณ 71,020 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) ดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางเท่าที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 100 บาท ค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง 1,500 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 3,250 บาท ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอล ประมาณ 25,000 บาท ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 400 บาท

2.ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจัดหางานที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานในรัฐอิสราเอลและค่าธรรมเนียมของโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล รวมประมาณ 3,549 เชเกิลอิสราเอล หรือประมาณ 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น ตามข้อกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอล ซึ่งต้องจ่ายเมื่อเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอล

Advertisement

ทั้งนี้ น.ส.บุณยวีร์กล่าวว่า กกจ.ได้อำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยที่เดินทางผ่านโครงการ TIC ในการเดินทางจากกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร ไปส่งยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยประสานรถบัสเที่ยวละ 5,300 บาท กำหนดผู้โดยสารพร้อมสัมภาระ ไม่เกิน 30 คน หากแรงงานต้องการใช้บริการจะมีค่ารถรายละประมาณ 200 บาท และชำระค่าใช้จ่ายให้กับรถบัสโดยตรง ซึ่งไม่มีการบังคับ หากแรงงานคนใดประสงค์เดินทางด้วยตนเองก็ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้

“แรงงานที่ไปทำงานอิสราเอลส่วนใหญ่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประกอบกับการไปทำงานตามโครงการ TIC มีสัญญาจ้างสูงสุด 5 ปี 3 เดือน เวลาเดินทางจะมีสัมภาระมาก ต้องใช้บริการแท็กซี่ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง กกจ.จึงอำนวยความสะดวกด้วยการเหมารถบัสเพื่อช่วยให้แรงงานไทยประหยัดค่าโดยสาร ซึ่งราคาจะเป็นการเฉลี่ยต่อหัวต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับว่าเที่ยวนั้นๆ มีแรงงานโดยสารรถบัสกี่ราย โดยส่วนใหญ่จะเฉลี่ยที่ 200 บาทต่อคน” น.ส.บุณยวีร์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image