มหิดล แต่งตั้งรศ.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช คนใหม่

มหิดล แต่งตั้ง “รศ.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร” ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช คนใหม่

วันนี้ (19 ตุลาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3624/2566 แต่งตั้ง รศ.นพ.ยงยุทธ
ศิริวัฒนอักษร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นการดำรงตำแหน่งแทน ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้การแต่งตั้งดังกล่าว ในคำสั่งระบุว่า เพื่อให้การบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงเสนออธิการบดี พิจารณาแต่งตั้ง ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาส มหาวิทยาลัยมหิดล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (3) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
ประกอบกับข้อ 5 และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดคณะ พ.ศ.2550

Advertisement

ด้าน ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า เป็นการปรับการบริหารงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแต่งตั้งให้ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ เป็นรองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เพื่อดูแลบริหารและบูรณาการ รพ.แพทย์ ในสังกัดคณะ 3 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image