รพ.เกาะสมุย รุกส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ประชาชนในพื้นที่

รพ.เกาะสมุย รุกส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (22 ตุลาคม 2566) โรงพยาบาล (รพ.) เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดบริการเชิงรุก ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธีการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาและส่งเข้าสู่ระบบรักษาอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต

นพ.รัตนพล ล้อประเสริฐกุล ผู้อำนวยการ รพ.เกาะสมุย เปิดเผยว่า โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นโรคที่เป็นภัยเงียบ ส่วนใหญ่จะรู้เมื่อมีอาการขับถ่ายผิดปกติ ซึ่งเป็นระยะที่โรคลุกลามมากแล้วทำให้มีโอกาสเสียชีวิตสูง ดังนั้น การตรวจคัดกรองจึงเป็นวิธีการที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะหากตรวจพบในระยะเริ่มแรกจะสามารถรักษาหายได้ รพ.เกาะสมุยจึงจัดบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง (Colonoscopy) ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ช่วงปี 2557-2559 คัดกรองจำนวน 47 ราย พบเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ถึง 30 ราย ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดและส่งต่อไปรับการรักษาด้วยเคมีบําบัดในโรงพยาบาลใหญ่

Advertisement

นพ.รัตนพล กล่าวว่า ในจำนวนนี้ มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากพบว่า เป็นมะเร็งในระยะสุดท้าย จำนวน 7 ราย โรงพยาบาลจึงเร่งตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยให้ได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต โดยในปี 2560 – 2562 ได้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้องให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ คือ ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้มีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ คนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือมะเร็งอื่นๆ หรือพบติ่งเนื้อในลำไส้ และผู้ที่มีประวัติท้องผูกสลับท้องเสียเป็นประจำ มีผู้เข้ารับการคัดกรองทั้งสิ้น 859 ราย พบติ่งเนื้อ 328 ราย ได้รับการตัดติ่งเนื้อเพื่อตรวจหามะเร็งทุกรายและติดตามการรักษาโดยการส่องกล้องซ้ำทุก 5 ปี ส่วนผู้ป่วยที่ตรวจพบเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มี 7 ราย ซึ่ง 6 รายได้รับการผ่าตัดและให้เคมีบำบัด ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว 2 ราย

“ช่วงปี 2563-2565 มีการแพร่ระบาคของโรคโควิด 19 ทำให้โครงการฯ ต้องหยุดให้บริการไประยะหนึ่ง หลังสถานการณ์คลี่คลายในปี 2566 จึงได้กลับมาดำเนินโครงการฯ อีกครั้ง ซึ่งต้องขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใน อ.เกาะสมุย คณะแพทย์จาก รพ.สกลนคร รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ร่วมกันออกให้บริการเชิงรุกช่วงวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2566 โดยมีกลุ่มเสี่ยงเข้าเกณฑ์ตรวจคัดกรอง จำนวน 222 ราย” นพ.รัตนพล กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image