กพร.ระดมหัวกะทิเร่งขับเคลื่อน EEC Model Type B พัฒนาแรงงานเขตอีอีซี

กพร.ระดมหัวกะทิเร่งขับเคลื่อน EEC Model Type B พัฒนาแรงงานเขตอีอีซี

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2566) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาระดมสมอง ที่โรงแรม กราฟ (บางกอกชฎา) กรุงเทพมหานคร เร่งพัฒนาทักษะฝีมือ (Upskill) แรงงานกว่า 200,000 คน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC) เดินหน้าการฝึกภายใต้ EEC Model Type B ส่งเสริมการลงทุนหนุนผู้ประกอบการ 37,000 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

น.ส.บุปฝา เรืองสุด อธิบดี กพร. เปิดเผยว่า กพร. ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงใน EEC เพื่อระดมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ พร้อมกำหนดแผนการดำเนินงาน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การกำหนดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานในพื้นที่ EEC โดยนำฐานข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการจากสถานประกอบกิจการ รวมถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมากรลงทุนในเขต EEC ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง กพร. ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งดำเนินการ อัพสกิลแรงงานในเขตพื้นที่ EEC ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง ซึ่งมีสถานประกอบกิจการกว่า 37,000 แห่ง และมีแรงงานกว่า 1,500,000 คน

Advertisement

น.ส.บุปฝา กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา มีการดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในเขต EEC ภายใต้โครงการ EEC Model Type B โดยร่วมกับภาคเอกชนกำหนดหลักสูตรที่เหมาะสมกับการทำงานในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันตั้งแต่เครื่องมือ เครื่องจักร บุคลากรหรือวิทยากร และงบประมาณ เน้นกลุ่มเป้าหมายแรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม SME การพัฒนาทักษะแรงงานเหล่านี้ มีทั้งรีสกิล (Re-skill) และอัพสกิล เน้นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของสถานประกอบกิจการเป็นหลัก โดย กพร.ดำเนินการเองประมาณ 2,200 คน ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 อีกประมาณ 2.9 แสนคน การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จึงต้องการระดมสมองกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงาน ที่สอดรับกับอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ และดิจิทัล เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมายและขยายผลตามนโยบายของรัฐบาล

“ในปี 2566 กพร.จัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานในเขต EEC จำนวน 5,740 คน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการ 297,380 คน หลักสูตรที่ได้รับความสนใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ การควบคุมและบำรุงรักษาหุ่นยนต์ Yaskawa, การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) , ซอฟต์แวร์ Product Design & Manufacturing Collection (PDMC), การประยุกต์ใช้งาน PLC Mitsubishi ด้วยโปรแกรม GX Works2 ระดับพื้นฐาน/ระดับสูง สำหรับผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถสมัครได้ที่ www.dsd.go.th เมนู สมัครฝึกอบรม จะมีหลายหลักสูตรให้เลือก หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน 1506 กด 4” น.ส.บุปผา กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image