กรมควบคุมโรคเสริมภูมิ ปชช.ลุยตรวจคัดกรอง-สกัดไข้เลือดออกชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา

กรมควบคุมโรคเสริมภูมิ ปชช.ลุยตรวจคัดกรอง-สกัดไข้เลือดออกชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร่วมงานมหกรรมตรวจคัดกรองและส่งเสริมป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในชุมชน ณ วัดกำแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

นพ.ธงชัยกล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยมีประเพณีงานบุญหลายงาน เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และลอยกระทง เทศกาลดังกล่าวจะมีประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โดยการสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อประเมินความเสี่ยงยุงลายในพื้นที่หลัก 7 ร. คือ กลุ่มโรงธรรม (วัด/มัสยิด/โบสถ์) โรงแรม/รีสอร์ต โรงเรือน (บ้าน/อาคาร) โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลและสถานที่ราชการ พบว่า วัดเป็นสถานที่ที่พบลูกน้ำยุงลายสูงสุด คือร้อยละ 60.9 รองลงมาคือโรงงาน/สถานที่โดยรอบร้อยละ 55.6 และโรงเรียนร้อยละ 46.0 ตามลำดับ จึงเป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ต้องขอให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมมือกันเข้าไปจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เร่งรัดการกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะน้ำขังต่างๆ เช่น ถัง/อ่างน้ำในห้องน้ำ จานรองกระถางต้นไม้ที่ปลูกประดับไว้ แจกันไหว้พระ แจกันพลูด่าง/อ่างบัว ยางรถยนต์เก่าที่จัดเป็นสวนนั่งเล่น และขยะบริเวณโดยรอบ เป็นต้น

Advertisement

นพ.ธงชัยกล่าวว่า ไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องหันมาใส่ใจร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อยุติโรคนี้อย่างจริงจัง สำหรับงานครั้งนี้ กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมออกบูธ ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก มอบยาทากันยุงให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเชิงรุก เสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะสถานที่สาธารณะ ที่มีคนมาร่วมกันมากๆ เช่น วัด และเน้นย้ำให้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทายากันยุงเพื่อลดการส่งต่อเชื้อไข้เลือดออกให้ผู้อื่น นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เอกซเรย์ปอดเพื่อคัดกรองวัณโรค ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งแจกถุงยางอนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image