ปลัด สธ.เผยควิกวิน จ.อุดรธานี คืบหลายเรื่อง มั่นใจ!ประชาชนได้สุขภาพดีครบทุกมิติ

ปลัด สธ.เผยควิกวิน จ.อุดรธานี คืบหลายเรื่อง มั่นใจ!ประชาชนได้สุขภาพดีครบทุกมิติ

วันนี้ (1 ธันวาคม 2566) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และคณะผู้บริหาร สธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายควิกวิน (Quick Win) 100 วัน ที่โรงพยาบาล (รพ.) อุดรธานี จ.อุดรธานี

นพ.โอภาส กล่าวว่า ทีมสาธารณสุขในพื้นที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและสธ.ในการยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค เป็น 30 บาท รักษาทุกที่ (30 Baht Upgrade) ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี และนักท่องเที่ยวในการรับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพครบทุกมิติ โดยมีผลงานโดดเด่น เห็นผลเป็นรูปธรรมตามประเด็น 13 ควิกวิน ได้แก่ 1.การจัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ด้วยการผสมเทียม IUI (ฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก) เริ่มให้บริการเดือนธันวาคมนี้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

Advertisement

2.พัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) เชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัด สธ.ครบทั้งจังหวัด 21 แห่ง และผ่านเกณฑ์ประเมินระดับเงินร้อยละ 66.66 3.นวัตกรรมบริการการแพทย์ปฐมภูมิแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่หลากหลายช่องทาง และเป็นระบบที่ไม่ใช้กระดาษ (Paperless) บริการเทเลเมดิซีน (Telemedicine) รับยาทางไปรษณีย์ และร้านยา ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 4.ให้บริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มผู้หญิงอายุ 11 – 20 ปี แล้ว 33,494 ราย ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 103.46

5.เปิดมินิธัญญารักษ์ดูแลผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติด ที่ รพ.วังสามหมอ ให้บริการ Long Term Residential Care 10 เตียง และจะเปิดเพิ่มอีก 2 แห่ง ที่ รพ.บ้านผือ และ รพ.กุดจับ รวมทั้งจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ที่ รพ.อุดรธานี จำนวน 10 เตียง และจัดมุมแยกเป็นบางส่วนที่ รพ.กุมภวาปี จำนวน 10 เตียง 6.อบรม Care D+ Team 267 คน ดูแลผู้รับบริการดุจญาติมิตร 7.เปิดสถานชีวาภิบาล มีหอผู้ป่วยดูแลเฉพาะในพื้นที่อ.วังสามหมอ โดยหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 10 แห่ง ร่วมกันดูแล

8.จัด Wellness Center ดูแลสุขภาพชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีประกันสุขภาพเอกชน เรียกเก็บผ่านระบบ Fax Claim ไม่ต้องสำรองจ่าย 9.จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระบบส่งต่อผู้ป่วยทางบกจนถึงระบบลำเลียงทางอากาศ (Sky Doctor) ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน จ.อุดรธานี ในการจัดมหกรรมพืชสวนโลก ในปี 2569 อีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image