วิษณุ ปาฐกถาพิเศษ ‘รำลึกพ่อหลวง ร.9’ รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชนุภาพ อย่าให้ผู้ใดจาบจ้วง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 35 คน เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา กล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้กำหนดจัดงานน้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมและจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดีสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยมีการประกาศรายชื่อพ่อดีเด่นทั้ง 35 ท่าน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ตนขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่นประจำปี 2566 ทุกท่าน ขอให้ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมทั้งด้านการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีตลอดจนการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของตนเองให้ดีเช่นนี้ต่อไป

นพ.ฆนัท ครุธกูล ประธานคณะทำงานจัดงานพ่อดีเด่นแห่งชาติ วุฒิสภา กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมและคณะทำงานคนดี สุขภาพดีในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมฯ วุฒิสภา ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคุณธรรม 5 ประการ ซึ่งประกอบด้วย กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ สุขภาพดี เป็นคนดี เก่ง กล้า ทั้งนี้ การสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับคนไทย จะต้องมีเครื่องมือ รูปแบบ และวิธีการสื่อสารที่ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย (Generations) อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม เนื่องจากแต่ละช่วงวัยมีทัศนคติ แนวคิด และประสบการณ์ชีวิตในบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกัน

นพ.ฆนัท กล่าวว่า เมื่อกล่าวถึง ‘พ่อ’ ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณและบทบาทอย่างสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพ เทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญูกตเวที โดยวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งชาติ สมาคมฯ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านฯ ซึ่งมีต่อพสกนิกรทั้งประเทศและเทิดทูนพระองค์ท่านไว้เหนือเกล้า ด้วยเหตุนี้ คณะทำงานจึงได้คัดเลือกบุคคลตัวอย่างเพื่อรับรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 35 ท่าน และ พ่อดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน จำนวน 20 ท่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นต้นแบบในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวมีคุณธรรมและจริยธรรมสืบไป

Advertisement

ขณะที่ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรีและพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2565 กล่าวปาฐกถาพิเศษ “รำลึกพ่อแห่งแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9” ว่า การมอบรางวันพ่อดีเด่นวันนี้เกิดจากความร่วมมือหลายภาคส่วน ตนจึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ตามที่ประเทศไทยประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่ทำให้ลูกได้คิดถึงความเป็นพ่อและได้คิดถึงในวันที่ตนเองจะต้องเป็นพ่อ จะเป็นพ่อที่ดีได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งชาติ ทรงเป็นปกครองราษฎรด้วยธรรมราชา ประชาชนทุกคนเป็นเหมือนลูกของพระองค์ท่าน นอกจากนั้นยังทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎร ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“หากรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงที่ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ทรงทำเพื่อประชาชน เมื่อมาถึงวันพ่อ เราจะทำอะไรเพื่อตอบแทนพ่อของเราอาจทำได้ง่ายๆ เพียงหอมแก้ม ไปกอด ไปรับประทานอาหารร่วมกัน ให้การ์ด มอบพวงมาลัยให้พ่อ แต่เราจะทำเช่นนั้นกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ไม่ได้ ดังนั้น เราสามารถตอบแทนบุญคุณพ่อหลวงของเราได้ 2 ทาง คือ 1.รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชนุภาพ อย่าให้ผู้ใดจาบจ้วงล่วงละเมิดพระองค์ท่านได้ และ 2.ปฏิบัติและเดินตามรอยที่พระองค์ท่านทรงเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนตลอดมา หากเราร่วมกันสานต่อก็จะเป็นการสนองพระมหากรุณาธิการ เป็นตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา ‘มาตาปิตุอุปัฏฐานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง’ ซึ่งเป็นมงคลชั้นเลิศที่สุดของมนุษย์” ศ.ดร.วิษณุ กล่าว

ผู้แทนรับรางวัล นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image