กพร.จับมือสกิลเลน จัดคอร์สพิเศษฝึกภาษาและดิจิทัล 44 หลักสูตร ฟรี! 10,000 ราย

กพร.จับมือสกิลเลน จัดคอร์สพิเศษฝึกภาษาและดิจิทัล 44 หลักสูตร ฟรี! 10,000 ราย

วันที่ 19 ธันวาคม น.ส.บุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล กับ บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด โดยมี นายเอกฉัตร อัศวรุจิกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด ร่วมลงนาม ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

น.ส.บุปผา กล่าวว่า การฝึกอบรมทักษะดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง กพร.จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในการผลิตสื่อการฝึกอบรม รวมถึงบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะดิจิทัล จึงเกิดความร่วมมือกับบริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด ในวันนี้ (19 ธันวาคม 2566) โดยบริษัทได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) ใน 5 หมวดได้แก่ หมวดด้านภาษา หมวดการตลาดออนไลน์ หมวดดิจิทัลและนวัตกรรม และหมวดทักษะภาวะผู้นำ รวมทั้งหมด 44 หลักสูตร ให้สิทธิผู้สนใจเข้าฝึกอบรมผ่านแพลตฟอร์ม จำนวน 10,000 สิทธิโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนดังกล่าว ในส่วนนี้ กพร.ได้จัดทำ QR Code การลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์ www.dsd.go.th ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเริ่มอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

Advertisement

น.ส.บุปผา กล่าวต่อไปว่า บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด มอบคอร์สฝึกอบรมออนไลน์ฟรี 5 หมวด ประกอบด้วย 1.ทักษะดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล DATA DRIVEN ORGANIZATION จำนวน 6 หลักสูตร และ DATA TRANSFORMATION จำนวน 6 หลักสูตร 2.ภาวะผู้นำ เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ LEADERSHIP ESSENTIALS จำนวน 5 หลักสูตร และ PROFESSIONALS MASTERY PROGRAM จำนวน 5 หลักสูตร 3.ดิจิทัลและนวัตกรรม หลักสูตรที่เกี่ยวกับ DESIGN THINKING PROGRAM จำนวน 6 หลักสูตร 4.การตลาด DIGITAL MARKETING จำนวน 6 หลักสูตร และ 5.หลักสูตรด้านภาษา ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ จำนวน 9 หลักสูตร และภาษาจีน จำนวน 1 หลักสูตร รวมทั้งหมด 44 หลักสูตร หลักสูตรที่บริษัทมอบให้กับ กพร.นั้น ทั้ง 2 หน่วยจะออกวุฒิบัตรร่วมกัน เพื่อการันตีให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน สามารถนำใบวุฒิบัตรแนบประกอบการสมัครงานหรือใช้รับรองความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ ได้

“ต้องขอบคุณ บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด ที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง กพร.จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำสื่อการฝึกอบรมที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับบรรจุไว้ใน DSD Online Training ของ กพร.เพื่อให้บริการประชาชนที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ของตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการอัพสกิล (Upskill) หรือ รีสกิล (Reskill) ให้แก่แรงงานไทย ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะสามารถประกอบอาชีพได้หรือมีทักษะที่สถานประกอบกิจการต้องการ อีกทั้งเพื่อปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ให้ทันต่อเทคโนโลยีการสื่อสารด้วย” น.ส.บุปผา กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image