ครม.มีมติตั้ง “หมอรุ่งเรือง” ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรม วศ. กระทรวง อว.

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมมีมติ แต่งตั้ง นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ระดับ 11) ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.รุ่งเรือง นับเป็นบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อีกหนึ่งคนที่มีการโยกย้ายข้ามห้วยไปยังกระทรวงอื่น ซึ่งก่อนหน้านี้ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ มีการย้ายข้ามห้วย จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) (ด้านสาธารณสุข) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อปี 2560 จากนั้นจึงเป็นรองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลังจากที่มีการควบรวมและตั้งกระทรวง อว.ขึ้นใหม่ และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว. เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image