ก.แรงงาน จับมือ กองทัพเรือ อัพสกิลทหาร เพิ่มโอกาสด้านอาชีพหลังปลดประจำการ

ก.แรงงาน จับมือ กองทัพเรือ อัพสกิลทหาร เพิ่มโอกาสด้านอาชีพหลังปลดประจำการ

วันนี้ (5 มกราคม 2567) น.ส.บุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และ พลเรือเอกเกรียง ชุณหชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการและก่อนปลดประจำการ ระหว่าง กพร. กับ กองทัพเรือ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารหลังปลดประจำการ ณ ห้องรับรองชาวต่างชาติ กรมข่าวทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

น.ส.บุปผา เปิดเผยภายหลังลงนามความร่วมมือดังกล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความสำเร็จและต่อยอดความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงกลาโหม ที่ร่วมกันส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีอาชีพหลักและอาชีพเสริม ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับกองทัพเรือจัดฝึกอบรมให้แก่ทหารกองประจำการหลายหลักสูตร เช่น ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างสีอาคาร ช่างปูกระเบื้อง การขับรถโพล์คลิฟท์ เป็นต้น โดยระหว่างปี 2564 – 2566 มีทหารเรือเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 349 คน และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ร้อยละ 69.53 มีรายได้เฉลี่ย 9,794 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 28 ล้านบาทต่อปี เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารเรือหลังปลดประจำการให้ดีขึ้น

Advertisement

น.ส.บุปผา กล่าวต่อไปว่า สำหรับความร่วมมือระหว่าง กพร.กับกองทัพเรือ โดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ มีแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อาทิ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อม การเขียนแบบ AutoCAD โดยจะจัดฝึกอบรมนำร่องในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี นครพนม เชียงราย กระบี่ พังงา และสงขลา นอกจากนี้ ยังร่วมกันจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและประเมินความรู้ความสามารถให้อีกด้วย รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาทักษะให้แก่ครูฝึกของทหารกองประจำการ เพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มทหารกองประจำการต่อไป

“การพัฒนาทักษะฝีมือให้กับทหาร ส่งผลดีหลายด้านเพราะนอกจากการสร้างกำลังแรงงานที่มีวินัยและความรับผิดชอบสู่สถานประกอบกิจการแล้ว ทหารก่อนปลดประจำการ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกองทัพเรือ และช่วยเหลือประชาชนได้อีกด้วย” น.ส.บุปผา กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image