สธ.แนะปชช.พบ รพ.เอกชน/คลินิก ไม่โชว์ค่ารักษา-เก็บค่าบริการเกินอัตราแจ้งเอาผิดได้

สธ.แนะปชช.พบ รพ.เอกชน/คลินิก ไม่โชว์ค่ารักษา-เก็บค่าบริการเกินอัตราแจ้งเอาผิดได้

วันนี้ (16 มกราคม 2567) นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชนมีอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง เป็นปัญหาที่พบการร้องเรียนอยู่เป็นระยะ ซึ่งมักจะเกิดเพราะสถานพยาบาลไม่แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล หรือขาดการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการ

“ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความเข้าใจผิด หรือข้อร้องเรียนจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สบส.ขอเน้นย้ำให้โรงพยาบาล (รพ.) เอกชน และคลินิกทุกแห่ง แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการ และสิทธิของผู้ป่วย ณ จุดบริการให้ผู้รับบริการเห็นได้อย่างให้ชัดเจน พร้อมตั้งจุดบริการให้ประชาชนสอบถามอัตราค่าบริการ ประการสำคัญ บุคลากรของสถานพยาบาล จะต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ป่วย หรือญาติให้ชัดเจน มีการชี้แจงรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมา เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาล เช่น แสดง QR Code อัตราค่ารักษาพยาบาลในแต่ละแผนก หรือตั้งจุดสอบถามอัตราค่าบริการ เพื่อช่วยลดความเข้าใจผิด หรือข้อเคลือบแคลงต่ออัตราค่ารักษาพยาบาล และสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานพยาบาลไทย” นพ.ภานุวัฒน์ กล่าว

รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า ในกรณีที่ สบส.ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาล ของสถานพยาบาลเอกชน พนักงานเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการตรวจสอบในประเด็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.โรงพยาบาลมีการแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ และสิทธิของผู้ป่วยให้เห็นชัดเจนที่จุดบริการ และจัดให้มีจุดสอบถามอัตราค่าบริการหรือไม่ 2.โรงพยาบาลเก็บค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ เกินกว่าราคาที่แสดงหรือไม่ และ 3.แพทย์ผู้ให้บริการ มีการวินิจฉัยโรคตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่

Advertisement

“หากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจพบว่า รพ.เอกชน หรือคลินิกแห่งใดไม่ติดป้ายแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆและสิทธิของผู้ป่วย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากเรียกเก็บค่ารักษาเกินอัตราที่แสดง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นพ.ภานุวัฒน์ กล่าวและว่า หากประชาชนพบเห็นสถานพยาบาลเอกชนแห่งใด ไม่จัดแสดงค่าบริการให้ชัดเจน หรือเรียกเก็บค่ารักษาเกินอัตราที่แสดง ณ สถานพยาบาล สามารถแจ้งที่     โทรศัพท์ 0 2193 7000 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image