สธ.เชิญร่วมงาน มหกรรมสุขภาพดีที่เพชรบูรณ์

แฟ้มภาพ

สธ.เชิญร่วมงาน มหกรรมสุขภาพดีที่เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดงานมหกรรมสุขภาพดีที่เพชรบูรณ์ (Good Health at Phetchabun) ระหว่างว้นที่ 25-26 ม.ค.นี้ ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงาน ประชาชนจะได้รับความรู้มากมายจาก 3 กรมหลัก อย่างเช่น กรมอนามัย จะเผยแพร่เกี่ยวกับเมืองสุขภาพดี เมนูชูสุขภาพ อาหารที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี แนะนำการปรุงอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ

ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์ จะเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับ อสม.ปลอกเขียว ที่ผ่านการอบรมและมีความชำนาญการในการใช้ชุดทดสอบ และระบบสารสนเทศ รวมถึง แอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพของกรมวิทยาศาสตร์การและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประชาชนจะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเป็นยา พืชผักสมุนไพรที่มีศักยภาพใช้เป็นอาหารเสริมภูมิคุ้มกันโรค

Advertisement

“รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง หรือผู้ที่สนใจมาร่วมสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีไปด้วยกัน นอกจากจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพแล้ว ยังสามารถแวะชมแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า ศรีเทพ ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วย“น.ส.เกณิกา กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image