กรมจัดหางานเร่งเครื่องส่งออกแรงงาน 1 แสนอัตรา ปี’67 เกาหลีใต้เพิ่มโควตาไทย 6.7พันตำแหน่ง

กรมจัดหางานเร่งเครื่องส่งออกแรงงาน 1 แสนอัตรา ปี’67 เกาหลีใต้เพิ่มโควตาไทย 6.7พันตำแหน่ง

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2567) นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ จำนวน 100,000 อัตรา ภายในปี 2567 ซึ่ง กกจ.พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้ว จำนวน 21,281 คน ประเทศที่ส่งแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามลำดับ

“และล่าสุดการเจรจาเพิ่มโควตาเป็นไปด้วยดี ทางเกาหลีใต้แจ้งความต้องการแรงงานไทย เพื่อไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 6,715 อัตรา มากกว่าปีงบประมาณ 2566 ที่กำหนดโควตา 4,800 อัตรา และปีงบประมาณ 2565 ที่กำหนดโควตา 2,959 อัตรา โดยจะประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th” นายสมชาย กล่าว

อธิบดี กกจ. กล่าวว่า กระบวนการสอบคัดเลือกผู้สมัครจะเป็นไปอย่างโปร่งใส ประกาศรายชื่อผู้มีคะแนนรวมการทดสอบภาษาเกาหลี ทักษะการทำงาน และประสบการณ์การทำงานจากคะแนนสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดตามโควตา

Advertisement

“ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถลัดคิวหรือส่งไปทำงานเกาหลีใต้โดยไม่ผ่านการทดสอบได้ โดยสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 18 – 39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ เคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของเกาหลีใต้ ไม่เคยพำนักอาศัยในเกาหลีใต้ด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 และต้องไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด โดยสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียน คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14” นายสมชาย กล่าว

อย่างไรก็ตาม นายสมชาย กล่าวว่า ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติข้อมูลบัญชีรายชื่อเพื่อเสนอนายจ้าง มิได้รับรองว่าจะได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างทุกคน กรณีมีนายจ้างคัดเลือกแต่ถูกยกเลิกสัญญาจ้างงาน จากความผิดของนายจ้างจะถูกนำรายชื่อเสนอให้นายจ้างรายใหม่คัดเลือก แต่หากความผิดเกิดจากผู้สมัครจะถูกลบรายชื่อออกจากระบบ หรือกรณีไม่มีนายจ้างคัดเลือกภายใน 1 ปี กกจ.จะต่ออายุบัญชี รายชื่อให้ปีที่ 2 โดยไม่ต้องสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ใหม่

“สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694” นายสมชาย กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image