สปสช. จับมือ บางจาก ขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกที่ฯ เปิดจุดบริการสุขภาพครบวงจรในปั๊มน้ำมัน

สปสช. จับมือ บางจาก ขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกที่ฯ เปิดจุดบริการสุขภาพครบวงจรในปั๊มน้ำมัน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(เอ็มโอยู) โครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขสำหรับประชาชน โดยมี นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และ นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นฯ เป็นผู้ลงนามณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นฯ

นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการให้บริการสุขภาพกับประชาชน ทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเชื่อมโยงข้อมูล และบูรณาการบริการสาธารณสุขแบบครบวงจร ผ่านนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายสุขภาพทางอ้อม เช่น ค่าเดินทาง ค่าเสียโอกาสรายได้ เป็นต้น รวมถึงลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งการทำให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลตามนโยบายได้นั้น นอกจากการดำเนินการในส่วนภาครัฐแล้ว ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนร่วมสนับสนุนอย่างความร่วมมือโครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขฯ นี้

Advertisement

“วันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญระหว่าง สปสช. องค์กรที่มีบทบาทดูแลสิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน ให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้กองทุนบัตรทองฯ และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นฯ ที่ดำเนินงานด้านธุรกิจพลังงานไทยมายาวนาน เคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งจะร่วมมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริการสาธารณสุขเชิงรุกของประเทศ ผ่านรูปแบบบริการต่างๆ เกิดการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครบวงจรที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป” นายกิตติกร กล่าว

ด้าน นพ.จเด็จ กล่าวว่า สปสช. เป็นองค์กรของรัฐมีหน้าที่บริหารจัดการกองทุนบัตรทองฯ ด้วยรัฐบาลปัจจุบันที่มีนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ฯ ในการมุ่งยกระดับบริการสุขภาพให้กับประชาชน เข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขได้โดยสะดวก เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนี้ สปสช. ได้ขับเคลื่อนเพิ่มเติมหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติด้วย “หน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุข” เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา

Advertisement

“สำหรับโครงการฯ นี้ ที่เป็นความร่วมมือกับ บริษัท บางจากฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช. เป็นหน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุข ร่วมให้บริการในสถานีบริการน้ำมันบางจาก พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมให้บริการ อาทิ ระบบการแพทย์ทางไกล การตรวจคัดกรองสุขภาพผ่านแอพพลิเคชัน เป็นต้น ทำให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองฯ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพ ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ฯ ด้วยจุดบริการที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันมีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย นับเป็นความร่วมมืออันดีอย่างยิ่งจากภาคเอกชนที่ร่วมเป็นพันธมิตร” นพ.จเด็จ กล่าว

ขณะที่ นายเสรี กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เองและผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรหลากหลาย สำหรับความร่วมมือกับ สปสช. ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของบางจากฯ ในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมผ่านการส่งต่อสุขภาพที่แข็งแรงให้กับพี่น้องชาวไทย ช่วยยกระดับและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศในมิติใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้นที่สถานีบริการน้ามันบางจาก

“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ นับเป็นความตั้งใจของบางจากฯ ที่ได้ร่วมมือกับ สปสช. ในการพัฒนาสถานีบริการให้เป็น One Stop Service ด้านสุขภาพและสาธารณสุข ผ่านการยกระดับผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขในสถานีบริการ โดยบางจากฯ จะร่วมร่วมมือจัดหาพื้นที่ แนะนำและอำนวยความสะดวก สถานีบริการที่จะเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมบริการสาธารณสุขกับ สปสช. ทั้ง 7 ประเภท พร้อมกับการร่วมศึกษาและพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หรือ เทเลเฮลท์ (Telehealth) ร่วมกับ สปสช. เพื่อขยายขอบเขตการสนับสนุนบริการด้านการแพทย์ รวมถึงศึกษาและพัฒนาการแพทย์รูปแบบใหม่นอกโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาและคาปรึกษาจากแพทย์ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว” นายเสรี กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image