กรมสวัสดิการฯ รวมพลังเครือข่ายเดินตามอนุสัญญา ILO ต่อต้านการใช้ ‘แรงงานเด็ก’

กรมสวัสดิการฯ รวมพลังเครือข่ายเดินตามอนุสัญญา ILO ต่อต้านการใช้ ‘แรงงานเด็ก’

วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็ก และมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับองค์กรภาคีในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาและยุติการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย และเนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี กระทรวงแรงงาน โดย กสร. จึงถือเป็นวาระสำคัญที่จะต้องแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก และ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงานที่จะได้ร่วมกันกับองค์กรภาครัฐ องค์กรแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และภาคประชาสังคม ในการยับยั้ง ต่อต้าน และขจัดการใช้แรงงานเด็กให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

นางวัชรี มากหวาน รองอธิบดี กสร. กล่าวในฐานะประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ปี พ.ศ.2567 ซึ่งจัดที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่า ในปีนี้ เป็นวาระครบรอบ 25 ปี ที่ ILO ประกาศใช้อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 182 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก จึงได้จัดขึ้นพร้อมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของอนุสัญญาฯ ร่วมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมมือกันในการยกระดับการดำเนินงาน เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ตลอดจนปกป้อง คุ้มครองเด็กให้ได้รับสิทธิด้านการศึกษาและสุขภาพ มีพัฒนาการทางร่างกาย และสติปัญญา สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต ILO จึงได้กำหนดแนวคิดหลักเนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก คือ “Let’s act on our commitments : End Child Labour” หรือ “มาร่วมปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของเรา : ยุติการใช้แรงงานเด็ก” เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกและประชาคมโลกนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน

Advertisement

“ซึ่ง กสร.ได้จัดให้มีการแถลงคำมั่นและร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ยุติการใช้แรงงานเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร กสร.และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์รวมทั้งสิ้น 450 คน นอกจากนี้ ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป ร่วมแคมเปญต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ด้วยการโพสต์ภาพแสดงสัญลักษณ์ ชูฝ่ามือขวา พร้อมระบุข้อความ ติดแฮชแท็ก #EndChildLabour2024 ผ่านสื่อโซเชียล และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดเดือนมิถุนายน 2567 ด้วย” นางวัชรี กล่าว

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image