‘พิพัฒน์’ ห่วงลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงาน จัดกิจกรรมใหญ่รณรงค์ความปลอดภัยทั่วไทย

‘พิพัฒน์’ ห่วงลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงาน จัดกิจกรรมใหญ่รณรงค์ความปลอดภัยทั่วไทย

วันนี้ (16 มิถุนายน 2567) นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ติดตามสถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยพบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานลดลง จาก 94,906 ราย ในปี 2562 เป็น 81,509 ราย ในปี 2566 และตั้งแต่ปี 2562 – 2566 กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ลูกจ้างประสบอันตรายมากที่สุด สาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายสูงสุด คือ วัตถุหรือสิ่งของตัด บาด หรือทิ่มแทง อวัยวะที่ลูกจ้างประสบอันตรายสูงสุด คือ นิ้วมือ หรือนิ้วหัวแม่มือ กลุ่มอายุของลูกจ้างที่ประสบอันตรายสูงสุด คือ กลุ่มอายุระหว่าง 25 – 29 ปี ประเภทกิจการที่มีจำนวนการประสบอันตรายสูงสุด คือ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานที่เกิดกับลูกจ้างมากที่สุด คือ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน

โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกันรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปีนี้ กระทรวงแรงงานกำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 11 – 12 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง บุคลากรภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

“ภายใต้แนวคิดร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิตกว่า 100 บูธ การประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ ยังจะจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคขึ้นทั่วประเทศ เริ่มที่ภาคใต้วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม ที่ จ.สงขลา ภาคตะวันตก 24 – 25 กรกฎาคม ที่ จ.ราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) วันที่ 14 – 15 สิงหาคม ที่ จ.นครราชสีมา ภาคเหนือ 21 – 22 สิงหาคม ที่ จ.เชียงใหม่ และภาคตะวันออก 11 – 12 กันยายน ที่ จ.ชลบุรี” นายภูมิพัฒน์ กล่าวและว่า ขอเชิญชวนคนไทยสร้างวินัยความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ วิศวกร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหา ทำให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image